‫شهر     
Oraş

-

aeroport +

‫فرودگاه

-

bloc de apartamente +

‫منزل مسکونی

-

bancă +

‫بانک

-

marele oraş +

‫شهر بزرگ

-

pistă de bicicletă +

‫مسیر دوچرخه

-

port +

‫بندر قایق

-

capitală +

‫پایتخت

-

carilon +

‫آهنگ ناقوس

-

cimitir +

‫گورستان

-

cinema +

‫سینما

-

oraş +

‫شهر

-

harta oraşului +

‫نقشه شهر

-

crimă +

‫جرم

-

demonstraţie +

‫تظاهرات

-

târg +

‫نمایشگاه

-

pompieri +

‫آتش‌نشانی

-

fântână +

‫چشمه

-

gunoi +

‫زباله

-

port +

‫بندر

-

hotel +

‫هتل

-

hidrant +

‫شیر آتش نشانی

-

punct de reper +

‫نشان

-

căsuţa poştală +

‫صندوق پستی

-

cartier +

‫محلّه

-

lumina de neon +

‫نور نئون

-

clubul de noapte +

‫کلوپ شبانه

-

oraşul vechi +

‫قسمت قدیمی شهر

-

opera +

‫اپرا

-

parc +

‫پارک

-

banca din parc +

‫نیمکت

-

parcare +

‫پارکینگ

-

cabina telefonică +

‫باجه تلفن

-

cod poştal (ZIP) +

‫کد پستی

-

închisoare +

‫زندان

-

pub +

‫میخانه

-

atracţii +

‫جاذبه‌های گردشگری

-

linia orizontului +

‫افق

-

felinar +

‫چراغ

-

oficiul de turism +

‫آژانس گردشگری

-

turn +

‫برج

-

tunel +

‫تونل

-

vehicol +

‫وسیله نقلیه

-

sat +

‫روستا

-

turn de apă +

‫برج مخزن آب

-
aeroport
‫فرودگاه

-
bloc de apartamente
‫منزل مسکونی

-
bancă
‫بانک

-
marele oraş
‫شهر بزرگ

-
pistă de bicicletă
‫مسیر دوچرخه

-
port
‫بندر قایق

-
capitală
‫پایتخت

-
carilon
‫آهنگ ناقوس

-
cimitir
‫گورستان

-
cinema
‫سینما

-
oraş
‫شهر

-
harta oraşului
‫نقشه شهر

-
crimă
‫جرم

-
demonstraţie
‫تظاهرات

-
târg
‫نمایشگاه

-
pompieri
‫آتش‌نشانی

-
fântână
‫چشمه

-
gunoi
‫زباله

-
port
‫بندر

-
hotel
‫هتل

-
hidrant
‫شیر آتش نشانی

-
punct de reper
‫نشان

-
căsuţa poştală
‫صندوق پستی

-
cartier
‫محلّه

-
lumina de neon
‫نور نئون

-
clubul de noapte
‫کلوپ شبانه

-
oraşul vechi
‫قسمت قدیمی شهر

-
opera
‫اپرا

-
parc
‫پارک

-
banca din parc
‫نیمکت

-
parcare
‫پارکینگ

-
cabina telefonică
‫باجه تلفن

-
cod poştal (ZIP)
‫کد پستی

-
închisoare
‫زندان

-
pub
‫میخانه

-
atracţii
‫جاذبه‌های گردشگری

-
linia orizontului
‫افق

-
felinar
‫چراغ

-
oficiul de turism
‫آژانس گردشگری

-
turn
‫برج

-
tunel
‫تونل

-
vehicol
‫وسیله نقلیه

-
sat
‫روستا

-
turn de apă
‫برج مخزن آب