‫شهر     
Oraş

-

aeroport

‫فرودگاه

-

bloc de apartamente

‫منزل مسکونی

-

bancă

‫بانک

-

marele oraş

‫شهر بزرگ

-

pistă de bicicletă

‫مسیر دوچرخه

-

port

‫بندر قایق

-

capitală

‫پایتخت

-

carilon

‫آهنگ ناقوس

-

cimitir

‫گورستان

-

cinema

‫سینما

-

oraş

‫شهر

-

harta oraşului

‫نقشه شهر

-

crimă

‫جرم

-

demonstraţie

‫تظاهرات

-

târg

‫نمایشگاه

-

pompieri

‫آتش‌نشانی

-

fântână

‫چشمه

-

gunoi

‫زباله

-

port

‫بندر

-

hotel

‫هتل

-

hidrant

‫شیر آتش نشانی

-

căsuţa poştală

‫صندوق پستی

-

cartier

‫محلّه

-

lumina de neon

‫نور نئون

-

clubul de noapte

‫کلوپ شبانه

-

oraşul vechi

‫قسمت قدیمی شهر

-

opera

‫اپرا

-

parc

‫پارک

-

banca din parc

‫نیمکت

-

parcare

‫پارکینگ

-

cabina telefonică

‫باجه تلفن

-

cod poştal (ZIP)

‫کد پستی

-

închisoare

‫زندان

-

pub

‫میخانه

-

atracţii

‫جاذبه‌های گردشگری

-

felinar

‫چراغ

-

oficiul de turism

‫آژانس گردشگری

-

turn

‫برج

-

tunel

‫تونل

-

vehicol

‫وسیله نقلیه

-

sat

‫روستا

-

turn de apă

‫برج مخزن آب

-
aeroport
‫فرودگاه

-
bloc de apartamente
‫منزل مسکونی

-
bancă
‫بانک

-
marele oraş
‫شهر بزرگ

-
pistă de bicicletă
‫مسیر دوچرخه

-
port
‫بندر قایق

-
capitală
‫پایتخت

-
carilon
‫آهنگ ناقوس

-
cimitir
‫گورستان

-
cinema
‫سینما

-
oraş
‫شهر

-
harta oraşului
‫نقشه شهر

-
crimă
‫جرم

-
demonstraţie
‫تظاهرات

-
târg
‫نمایشگاه

-
pompieri
‫آتش‌نشانی

-
fântână
‫چشمه

-
gunoi
‫زباله

-
port
‫بندر

-
hotel
‫هتل

-
hidrant
‫شیر آتش نشانی

-
punct de reper
‫نشان

-
căsuţa poştală
‫صندوق پستی

-
cartier
‫محلّه

-
lumina de neon
‫نور نئون

-
clubul de noapte
‫کلوپ شبانه

-
oraşul vechi
‫قسمت قدیمی شهر

-
opera
‫اپرا

-
parc
‫پارک

-
banca din parc
‫نیمکت

-
parcare
‫پارکینگ

-
cabina telefonică
‫باجه تلفن

-
cod poştal (ZIP)
‫کد پستی

-
închisoare
‫زندان

-
pub
‫میخانه

-
atracţii
‫جاذبه‌های گردشگری

-
linia orizontului
‫افق

-
felinar
‫چراغ

-
oficiul de turism
‫آژانس گردشگری

-
turn
‫برج

-
tunel
‫تونل

-
vehicol
‫وسیله نقلیه

-
sat
‫روستا

-
turn de apă
‫برج مخزن آب