‫مشاغل     
Povolania

-

architekt +

‫معمار

-

kozmonaut +

‫فضانورد

-

holič +

‫آرایشگر

-

kováč +

‫آهنگر

-

boxer +

‫بوکسور

-

toreador +

‫گاوباز

-

byrokrat +

‫بوروکرات

-

služobná cesta +

‫سفر کاری

-

podnikateľ +

‫تاجر

-

mäsiar +

‫قصّاب

-

automechanik +

‫مکانیک

-

správca +

‫سرایدار

-

upratovačka +

‫نظافت چی

-

klaun +

‫دلقک

-

kolega +

‫همکار

-

dirigent +

‫رهبر ارکستر

-

kuchár +

‫آشپز

-

kovboj +

‫کابوی

-

zubár +

‫دندانپزشک

-

detektív +

‫کارآگاه

-

potápač +

‫غوّاص

-

lekár +

‫پزشک

-

doktor +

‫دکتر

-

elektrikár +

‫برق کار

-

študentka +

‫دانش آموز

-

hasič +

‫آتش نشان

-

rybár +

‫ماهی گیر

-

futbalista +

‫فوتبالیست

-

gangster +

‫اوباش

-

záhradník +

‫باغبان

-

golfista +

‫گلف باز

-

gitarista +

‫گیتاریست

-

lovec +

‫شکارچی

-

interiérový dizajnér +

‫طراح داخلی

-

sudca +

‫قاضی

-

kajakár +

‫کایاک ران

-

kúzelník +

‫شعبده باز

-

študent +

‫دانش آموز

-

maratónsky bežec +

‫دونده ماراتن

-

hudobník +

‫نوازنده

-

mníška +

‫راهبه

-

povolanie +

‫حرفه

-

oftalmológ +

‫چشم پزشک

-

optik +

‫چشم پزشک

-

maliar +

‫نقّاش

-

kamelot +

‫روزنامه فروش

-

fotograf +

‫عکّاس

-

pirát +

‫دزد دریایی

-

inštalatér +

‫لوله کش

-

policajt +

‫پلیس

-

nosič batožín +

‫باربر

-

väzeň +

‫زندانی

-

sekretárka +

‫منشی

-

špión +

‫جاسوس

-

chirurg +

‫جرّاح

-

učiteľka +

‫معلّم

-

zlodej +

‫دزد

-

vodič kamiónu +

‫راننده کامیون

-

nezamestnanosť +

‫بیکاری

-

servírka +

‫گارسون

-

umývač okien +

‫نظافت چی پنجره

-

práca +

‫کار

-

robotník +

‫کارگر

-
architekt
‫معمار

-
kozmonaut
‫فضانورد

-
holič
‫آرایشگر

-
kováč
‫آهنگر

-
boxer
‫بوکسور

-
toreador
‫گاوباز

-
byrokrat
‫بوروکرات

-
služobná cesta
‫سفر کاری

-
podnikateľ
‫تاجر

-
mäsiar
‫قصّاب

-
automechanik
‫مکانیک

-
správca
‫سرایدار

-
upratovačka
‫نظافت چی

-
klaun
‫دلقک

-
kolega
‫همکار

-
dirigent
‫رهبر ارکستر

-
kuchár
‫آشپز

-
kovboj
‫کابوی

-
zubár
‫دندانپزشک

-
detektív
‫کارآگاه

-
potápač
‫غوّاص

-
lekár
‫پزشک

-
doktor
‫دکتر

-
elektrikár
‫برق کار

-
študentka
‫دانش آموز

-
hasič
‫آتش نشان

-
rybár
‫ماهی گیر

-
futbalista
‫فوتبالیست

-
gangster
‫اوباش

-
záhradník
‫باغبان

-
golfista
‫گلف باز

-
gitarista
‫گیتاریست

-
lovec
‫شکارچی

-
interiérový dizajnér
‫طراح داخلی

-
sudca
‫قاضی

-
kajakár
‫کایاک ران

-
kúzelník
‫شعبده باز

-
študent
‫دانش آموز

-
maratónsky bežec
‫دونده ماراتن

-
hudobník
‫نوازنده

-
mníška
‫راهبه

-
povolanie
‫حرفه

-
oftalmológ
‫چشم پزشک

-
optik
‫چشم پزشک

-
maliar
‫نقّاش

-
kamelot
‫روزنامه فروش

-
fotograf
‫عکّاس

-
pirát
‫دزد دریایی

-
inštalatér
‫لوله کش

-
policajt
‫پلیس

-
nosič batožín
‫باربر

-
väzeň
‫زندانی

-
sekretárka
‫منشی

-
špión
‫جاسوس

-
chirurg
‫جرّاح

-
učiteľka
‫معلّم

-
zlodej
‫دزد

-
vodič kamiónu
‫راننده کامیون

-
nezamestnanosť
‫بیکاری

-
servírka
‫گارسون

-
umývač okien
‫نظافت چی پنجره

-
práca
‫کار

-
robotník
‫کارگر