‫مشاغل     
Povolania

-

architekt

‫معمار

-

kozmonaut

‫فضانورد

-

holič

‫آرایشگر

-

kováč

‫آهنگر

-

boxer

‫بوکسور

-

toreador

‫گاوباز

-

byrokrat

‫بوروکرات

-

služobná cesta

‫سفر کاری

-

podnikateľ

‫تاجر

-

mäsiar

‫قصّاب

-

automechanik

‫مکانیک

-

správca

‫سرایدار

-

upratovačka

‫نظافت چی

-

klaun

‫دلقک

-

kolega

‫همکار

-

dirigent

‫رهبر ارکستر

-

kuchár

‫آشپز

-

kovboj

‫کابوی

-

zubár

‫دندانپزشک

-

detektív

‫کارآگاه

-

potápač

‫غوّاص

-

lekár

‫پزشک

-

doktor

‫دکتر

-

elektrikár

‫برق کار

-

študentka

‫دانش آموز

-

hasič

‫آتش نشان

-

rybár

‫ماهی گیر

-

futbalista

‫فوتبالیست

-

gangster

‫اوباش

-

záhradník

‫باغبان

-

golfista

‫گلف باز

-

gitarista

‫گیتاریست

-

lovec

‫شکارچی

-

interiérový dizajnér

‫طراح داخلی

-

sudca

‫قاضی

-

kajakár

‫کایاک ران

-

kúzelník

‫شعبده باز

-

študent

‫دانش آموز

-

maratónsky bežec

‫دونده ماراتن

-

hudobník

‫نوازنده

-

mníška

‫راهبه

-

povolanie

‫حرفه

-

oftalmológ

‫چشم پزشک

-

optik

‫چشم پزشک

-

maliar

‫نقّاش

-

kamelot

‫روزنامه فروش

-

fotograf

‫عکّاس

-

pirát

‫دزد دریایی

-

inštalatér

‫لوله کش

-

policajt

‫پلیس

-

nosič batožín

‫باربر

-

väzeň

‫زندانی

-

sekretárka

‫منشی

-

špión

‫جاسوس

-

chirurg

‫جرّاح

-

učiteľka

‫معلّم

-

zlodej

‫دزد

-

vodič kamiónu

‫راننده کامیون

-

nezamestnanosť

‫بیکاری

-

servírka

‫گارسون

-

umývač okien

‫نظافت چی پنجره

-

práca

‫کار

-

robotník

‫کارگر

-
architekt
‫معمار

-
kozmonaut
‫فضانورد

-
holič
‫آرایشگر

-
kováč
‫آهنگر

-
boxer
‫بوکسور

-
toreador
‫گاوباز

-
byrokrat
‫بوروکرات

-
služobná cesta
‫سفر کاری

-
podnikateľ
‫تاجر

-
mäsiar
‫قصّاب

-
automechanik
‫مکانیک

-
správca
‫سرایدار

-
upratovačka
‫نظافت چی

-
klaun
‫دلقک

-
kolega
‫همکار

-
dirigent
‫رهبر ارکستر

-
kuchár
‫آشپز

-
kovboj
‫کابوی

-
zubár
‫دندانپزشک

-
detektív
‫کارآگاه

-
potápač
‫غوّاص

-
lekár
‫پزشک

-
doktor
‫دکتر

-
elektrikár
‫برق کار

-
študentka
‫دانش آموز

-
hasič
‫آتش نشان

-
rybár
‫ماهی گیر

-
futbalista
‫فوتبالیست

-
gangster
‫اوباش

-
záhradník
‫باغبان

-
golfista
‫گلف باز

-
gitarista
‫گیتاریست

-
lovec
‫شکارچی

-
interiérový dizajnér
‫طراح داخلی

-
sudca
‫قاضی

-
kajakár
‫کایاک ران

-
kúzelník
‫شعبده باز

-
študent
‫دانش آموز

-
maratónsky bežec
‫دونده ماراتن

-
hudobník
‫نوازنده

-
mníška
‫راهبه

-
povolanie
‫حرفه

-
oftalmológ
‫چشم پزشک

-
optik
‫چشم پزشک

-
maliar
‫نقّاش

-
kamelot
‫روزنامه فروش

-
fotograf
‫عکّاس

-
pirát
‫دزد دریایی

-
inštalatér
‫لوله کش

-
policajt
‫پلیس

-
nosič batožín
‫باربر

-
väzeň
‫زندانی

-
sekretárka
‫منشی

-
špión
‫جاسوس

-
chirurg
‫جرّاح

-
učiteľka
‫معلّم

-
zlodej
‫دزد

-
vodič kamiónu
‫راننده کامیون

-
nezamestnanosť
‫بیکاری

-
servírka
‫گارسون

-
umývač okien
‫نظافت چی پنجره

-
práca
‫کار

-
robotník
‫کارگر