‫دین     
Náboženstvo

-

Veľká noc +

‫عید پاک

-

veľkonočné vajíčko +

‫تخم مرغ عید پاک

-

anjel +

‫فرشته

-

zvon +

‫ناقوس

-

biblia +

‫کتاب مقدس

-

biskup +

‫اسقف

-

požehnanie +

‫برکت

-

budhizmus +

‫بودیسم

-

kresťanstvo +

‫مسیحیت

-

vianočný darček +

‫هدیه کریسمس

-

vianočný stromček +

‫درخت کریسمس

-

kostol +

‫کلیسا

-

rakva +

‫تابوت

-

stvorenie +

‫خلقت

-

krucifix +

‫صلیب عیسی

-

diabol +

‫شیطان

-

Boh +

‫خدا

-

hinduizmus +

‫آیین هندو

-

islam +

‫اسلام

-

judaizmus +

‫یهودیت

-

meditácia +

‫مراقبه

-

múmia +

‫مومیایی

-

moslim +

‫مسلمان

-

pápež +

‫پاپ

-

modlitba +

‫نماز

-

kňaz +

‫کشیش

-

náboženstvo +

‫دین

-

bohoslužba +

‫مراسم مذهبی

-

synagóga +

‫کنیسه

-

chrám +

‫معبد

-

hrobka +

‫مقبره

-
Veľká noc
‫عید پاک

-
veľkonočné vajíčko
‫تخم مرغ عید پاک

-
anjel
‫فرشته

-
zvon
‫ناقوس

-
biblia
‫کتاب مقدس

-
biskup
‫اسقف

-
požehnanie
‫برکت

-
budhizmus
‫بودیسم

-
kresťanstvo
‫مسیحیت

-
vianočný darček
‫هدیه کریسمس

-
vianočný stromček
‫درخت کریسمس

-
kostol
‫کلیسا

-
rakva
‫تابوت

-
stvorenie
‫خلقت

-
krucifix
‫صلیب عیسی

-
diabol
‫شیطان

-
Boh
‫خدا

-
hinduizmus
‫آیین هندو

-
islam
‫اسلام

-
judaizmus
‫یهودیت

-
meditácia
‫مراقبه

-
múmia
‫مومیایی

-
moslim
‫مسلمان

-
pápež
‫پاپ

-
modlitba
‫نماز

-
kňaz
‫کشیش

-
náboženstvo
‫دین

-
bohoslužba
‫مراسم مذهبی

-
synagóga
‫کنیسه

-
chrám
‫معبد

-
hrobka
‫مقبره