‫مصالح     
Materiály

-

mosadz +

‫برنج

-

cement +

‫سیمان

-

keramika +

‫سرامیک

-

handra +

‫پارچه

-

látka +

‫پارچه

-

bavlna +

‫پنبه

-

kryštál +

‫بلور

-

nečistota +

‫کثیفی

-

glej +

‫چسب

-

koža +

‫چرم

-

kov +

‫فلز

-

olej +

‫نفت

-

prášok +

‫پودر

-

soľ +

‫نمک

-

piesok +

‫شن

-

šrot +

‫قراضه

-

striebro +

‫نقره

-

kameň +

‫سنگ

-

slama +

‫کاه

-

drevo +

‫چوب

-

vlna +

‫پشم

-
mosadz
‫برنج

-
cement
‫سیمان

-
keramika
‫سرامیک

-
handra
‫پارچه

-
látka
‫پارچه

-
bavlna
‫پنبه

-
kryštál
‫بلور

-
nečistota
‫کثیفی

-
glej
‫چسب

-
koža
‫چرم

-
kov
‫فلز

-
olej
‫نفت

-
prášok
‫پودر

-
soľ
‫نمک

-
piesok
‫شن

-
šrot
‫قراضه

-
striebro
‫نقره

-
kameň
‫سنگ

-
slama
‫کاه

-
drevo
‫چوب

-
vlna
‫پشم