‫هنر     
Umenie

-

potlesk +

‫تشویق

-

umenie +

‫هنر

-

poklona +

‫تعظیم

-

štetec +

‫قلم‌مو

-

maľovanka +

‫کتاب رنگ آمیزی

-

tanečnica +

‫رقصنده

-

výkres +

‫طراحی

-

galéria +

‫گالری

-

sklenené okno +

‫پنجره شیشه ای

-

grafiti +

‫نوشته دیواری

-

umelecké remeslo +

‫صنایع دستی

-

mozaika +

‫موزاییک

-

nástenná maľba +

‫نقاشی دیواری

-

múzeum +

‫موزه

-

predstavenie +

‫به صحنه بردن

-

obraz +

‫تصویر

-

báseň +

‫شعر

-

plastika +

‫مجسّمه

-

pieseň +

‫آهنگ

-

socha +

‫مجسّمه

-

akvarelová farba +

‫آبرنگ

-
potlesk
‫تشویق

-
umenie
‫هنر

-
poklona
‫تعظیم

-
štetec
‫قلم‌مو

-
maľovanka
‫کتاب رنگ آمیزی

-
tanečnica
‫رقصنده

-
výkres
‫طراحی

-
galéria
‫گالری

-
sklenené okno
‫پنجره شیشه ای

-
grafiti
‫نوشته دیواری

-
umelecké remeslo
‫صنایع دستی

-
mozaika
‫موزاییک

-
nástenná maľba
‫نقاشی دیواری

-
múzeum
‫موزه

-
predstavenie
‫به صحنه بردن

-
obraz
‫تصویر

-
báseň
‫شعر

-
plastika
‫مجسّمه

-
pieseň
‫آهنگ

-
socha
‫مجسّمه

-
akvarelová farba
‫آبرنگ