‫معماری     
Architektúra

-

architektúra +

‫معماری

-

aréna +

‫سالن سرپوشیده

-

stodola +

‫انبار کاه

-

barok +

‫باروک

-

stavebný kameň +

‫بلوک

-

tehlový dom +

‫خانه آجری

-

most +

‫پل

-

budova +

‫ساختمان

-

zámok +

‫قلعه

-

katedrála +

‫کلیسای جامع

-

stĺp +

‫ستون

-

stavenisko +

‫سایت ساختمان

-

kupola +

‫گنبد

-

fasáda +

‫نمای خارجی

-

futbalový štadión +

‫استادیوم فوتبال

-

hrad +

‫برج

-

štít +

‫سه گوشی کنار شیروانی

-

brána +

‫دروازه

-

hrazdený dom +

‫خانه نیمه الوار

-

maják +

‫فانوس دریایی

-

stavba +

‫بنای تاریخی

-

mešita +

‫مسجد

-

obelisk +

‫ابلیسک

-

administratívna budova +

‫ساختمان اداری

-

strecha +

‫سقف

-

zrúcanina +

‫خرابه

-

lešenie +

‫داربست

-

mrakodrap +

‫آسمان خراش

-

visutý most +

‫پل معلّق

-

dlaždica +

‫کاشی

-
architektúra
‫معماری

-
aréna
‫سالن سرپوشیده

-
stodola
‫انبار کاه

-
barok
‫باروک

-
stavebný kameň
‫بلوک

-
tehlový dom
‫خانه آجری

-
most
‫پل

-
budova
‫ساختمان

-
zámok
‫قلعه

-
katedrála
‫کلیسای جامع

-
stĺp
‫ستون

-
stavenisko
‫سایت ساختمان

-
kupola
‫گنبد

-
fasáda
‫نمای خارجی

-
futbalový štadión
‫استادیوم فوتبال

-
hrad
‫برج

-
štít
‫سه گوشی کنار شیروانی

-
brána
‫دروازه

-
hrazdený dom
‫خانه نیمه الوار

-
maják
‫فانوس دریایی

-
stavba
‫بنای تاریخی

-
mešita
‫مسجد

-
obelisk
‫ابلیسک

-
administratívna budova
‫ساختمان اداری

-
strecha
‫سقف

-
zrúcanina
‫خرابه

-
lešenie
‫داربست

-
mrakodrap
‫آسمان خراش

-
visutý most
‫پل معلّق

-
dlaždica
‫کاشی