‫طبیعت     
Narava

-

lok +

‫قوس

-

hlev +

‫انبار

-

zaliv +

‫خلیج

-

plaža +

‫ساحل

-

mehurček +

‫حباب

-

jama +

‫غار

-

kmetija +

‫مزرعه

-

požar +

‫آتش

-

sled +

‫رد پا

-

globus +

‫کره

-

letina +

‫محصول

-

bala sena +

‫عدل یونجه

-

jezero +

‫دریاچه

-

list +

‫برگ

-

gora +

‫کوه

-

ocean +

‫اقیانوس

-

panorama +

‫چشم انداز

-

skala +

‫صخره

-

izvir +

‫چشمه

-

močvirje +

‫باتلاق

-

drevo +

‫درخت

-

deblo +

‫تنه درخت

-

dolina +

‫درّه

-

razgled +

‫منظره

-

vodni curek +

‫فوّاره

-

slap +

‫آبشار

-

val +

‫موج

-
lok
‫قوس

-
hlev
‫انبار

-
zaliv
‫خلیج

-
plaža
‫ساحل

-
mehurček
‫حباب

-
jama
‫غار

-
kmetija
‫مزرعه

-
požar
‫آتش

-
sled
‫رد پا

-
globus
‫کره

-
letina
‫محصول

-
bala sena
‫عدل یونجه

-
jezero
‫دریاچه

-
list
‫برگ

-
gora
‫کوه

-
ocean
‫اقیانوس

-
panorama
‫چشم انداز

-
skala
‫صخره

-
izvir
‫چشمه

-
močvirje
‫باتلاق

-
drevo
‫درخت

-
deblo
‫تنه درخت

-
dolina
‫درّه

-
razgled
‫منظره

-
vodni curek
‫فوّاره

-
slap
‫آبشار

-
val
‫موج