‫دین     
Vera

-

Velika noč +

‫عید پاک

-

velikonočno jajce +

‫تخم مرغ عید پاک

-

angel +

‫فرشته

-

zvonec +

‫ناقوس

-

sveto pismo +

‫کتاب مقدس

-

škof +

‫اسقف

-

blagoslov +

‫برکت

-

budizem +

‫بودیسم

-

krščanstvo +

‫مسیحیت

-

božično darilo +

‫هدیه کریسمس

-

božično drevo +

‫درخت کریسمس

-

cerkev +

‫کلیسا

-

krsta +

‫تابوت

-

stvaritev +

‫خلقت

-

križ +

‫صلیب عیسی

-

hudič +

‫شیطان

-

bog +

‫خدا

-

hinduizem +

‫آیین هندو

-

islam +

‫اسلام

-

judovstvo +

‫یهودیت

-

meditacija +

‫مراقبه

-

mumija +

‫مومیایی

-

musliman +

‫مسلمان

-

papež +

‫پاپ

-

molitev +

‫نماز

-

duhovnik +

‫کشیش

-

religija +

‫دین

-

bogoslužje +

‫مراسم مذهبی

-

sinagoga +

‫کنیسه

-

tempelj +

‫معبد

-

grobnica +

‫مقبره

-
Velika noč
‫عید پاک

-
velikonočno jajce
‫تخم مرغ عید پاک

-
angel
‫فرشته

-
zvonec
‫ناقوس

-
sveto pismo
‫کتاب مقدس

-
škof
‫اسقف

-
blagoslov
‫برکت

-
budizem
‫بودیسم

-
krščanstvo
‫مسیحیت

-
božično darilo
‫هدیه کریسمس

-
božično drevo
‫درخت کریسمس

-
cerkev
‫کلیسا

-
krsta
‫تابوت

-
stvaritev
‫خلقت

-
križ
‫صلیب عیسی

-
hudič
‫شیطان

-
bog
‫خدا

-
hinduizem
‫آیین هندو

-
islam
‫اسلام

-
judovstvo
‫یهودیت

-
meditacija
‫مراقبه

-
mumija
‫مومیایی

-
musliman
‫مسلمان

-
papež
‫پاپ

-
molitev
‫نماز

-
duhovnik
‫کشیش

-
religija
‫دین

-
bogoslužje
‫مراسم مذهبی

-
sinagoga
‫کنیسه

-
tempelj
‫معبد

-
grobnica
‫مقبره