‫گیاهان     
Rastline

-

bambus +

‫بامبو

-

cvet +

‫شکوفه

-

šopek rož +

‫دسته گل

-

veja +

‫شاخه

-

popek +

‫غنچه

-

kaktus +

‫کاکتوس

-

deteljica +

‫گل شبدر چه

-

storž +

‫مخروط

-

plavica +

‫گل گندم

-

žafran +

‫زعفران

-

narcisa +

‫نرگس

-

marjetica +

‫گل مروارید

-

regrat +

‫قاصدک

-

roža +

‫گل

-

listje +

‫شاخ و برگ

-

žito +

‫دانه

-

trava +

‫چمن

-

rast +

‫رشد

-

hijacinta +

‫سنبل

-

trata +

‫چمن

-

lilija +

‫سوسن سفید

-

laneno seme +

‫تخم بزرک

-

goba +

‫قارچ

-

oljka +

‫درخت زیتون

-

palma +

‫درخت خرما

-

mačeha +

‫بنفشه سه رنگ

-

breskev +

‫درخت هلو

-

rastlina +

‫گیاه

-

mak +

‫خشخاش

-

korenina +

‫ریشه

-

vrtnica +

‫گل رز

-

seme +

‫بذر

-

zvonček +

‫گل برف

-

sončnica +

‫گل آفتاب گردان

-

trn +

‫خار

-

steblo +

‫تنه

-

tulipan +

‫گل لاله

-

vodna lilija +

‫نیلوفر آبی

-

pšenica +

‫گندم

-
bambus
‫بامبو

-
cvet
‫شکوفه

-
šopek rož
‫دسته گل

-
veja
‫شاخه

-
popek
‫غنچه

-
kaktus
‫کاکتوس

-
deteljica
‫گل شبدر چه

-
storž
‫مخروط

-
plavica
‫گل گندم

-
žafran
‫زعفران

-
narcisa
‫نرگس

-
marjetica
‫گل مروارید

-
regrat
‫قاصدک

-
roža
‫گل

-
listje
‫شاخ و برگ

-
žito
‫دانه

-
trava
‫چمن

-
rast
‫رشد

-
hijacinta
‫سنبل

-
trata
‫چمن

-
lilija
‫سوسن سفید

-
laneno seme
‫تخم بزرک

-
goba
‫قارچ

-
oljka
‫درخت زیتون

-
palma
‫درخت خرما

-
mačeha
‫بنفشه سه رنگ

-
breskev
‫درخت هلو

-
rastlina
‫گیاه

-
mak
‫خشخاش

-
korenina
‫ریشه

-
vrtnica
‫گل رز

-
seme
‫بذر

-
zvonček
‫گل برف

-
sončnica
‫گل آفتاب گردان

-
trn
‫خار

-
steblo
‫تنه

-
tulipan
‫گل لاله

-
vodna lilija
‫نیلوفر آبی

-
pšenica
‫گندم