‫انتزاعی     
Abstraktno

-

uprava +

‫مدیریت بازرگانی

-

oglaševanje +

‫تبلیغات

-

puščica +

‫فلش

-

prepoved +

‫ممنوعیت

-

kariera +

‫حرفه

-

središče +

‫مرکز

-

izbira +

‫انتخاب

-

sodelovanje +

‫همکاری

-

barva +

‫رنگ

-

kontakt +

‫تماس

-

nevarnost +

‫خطر

-

izpoved ljubezni +

‫اعلام عشق

-

propad +

‫کاهش

-

opredelitev +

‫تعریف

-

razlika +

‫تفاوت

-

težavnost +

‫سختی

-

smer +

‫جهت

-

odkritje +

‫کشف

-

nered +

‫نامرتب

-

daljava +

‫دور

-

oddaljenost +

‫مسافت

-

raznolikost +

‫تنوع

-

prizadevanje +

‫تلاش

-

raziskovanje +

‫اکتشاف

-

padec +

‫سقوط

-

moč +

‫نیرو

-

vonj +

‫عطر

-

svoboda +

‫آزادی

-

duh +

‫شبح

-

polovica +

‫نیمه

-

višina +

‫ارتفاع

-

pomoč +

‫کمک

-

skrivališče +

‫مخفی گاه

-

domovina +

‫میهن

-

čistoča +

‫بهداشت

-

ideja +

‫نظر

-

iluzija +

‫توهّم

-

domišljija +

‫تخیّل

-

inteligenca +

‫هوش

-

povabilo +

‫دعوت

-

pravica +

‫عدالت

-

svetloba +

‫نور

-

pogled +

‫نگاه

-

izguba +

‫زیان

-

povečava +

‫بزرگ نمایی

-

napaka +

‫اشتباه

-

umor +

‫قتل

-

narod +

‫ملّت

-

novost +

‫تازگی

-

možnost +

‫گزینه

-

potrpljenje +

‫صبر

-

načrtovanje +

‫برنامه ریزی

-

problem +

‫مشکل

-

zaščita +

‫حفاظت

-

odsev +

‫بازتاب

-

republika +

‫جمهوری

-

tveganje +

‫خطر

-

varnost +

‫ایمنی

-

skrivnost +

‫راز

-

spol +

‫جنسیّت

-

senca +

‫سایه

-

velikost +

‫اندازه

-

solidarnost +

‫همبستگی

-

uspeh +

‫موفقیت

-

podpora +

‫پشتیبانی

-

tradicija +

‫سنّت

-

teža +

‫وزن

-
uprava
‫مدیریت بازرگانی

-
oglaševanje
‫تبلیغات

-
puščica
‫فلش

-
prepoved
‫ممنوعیت

-
kariera
‫حرفه

-
središče
‫مرکز

-
izbira
‫انتخاب

-
sodelovanje
‫همکاری

-
barva
‫رنگ

-
kontakt
‫تماس

-
nevarnost
‫خطر

-
izpoved ljubezni
‫اعلام عشق

-
propad
‫کاهش

-
opredelitev
‫تعریف

-
razlika
‫تفاوت

-
težavnost
‫سختی

-
smer
‫جهت

-
odkritje
‫کشف

-
nered
‫نامرتب

-
daljava
‫دور

-
oddaljenost
‫مسافت

-
raznolikost
‫تنوع

-
prizadevanje
‫تلاش

-
raziskovanje
‫اکتشاف

-
padec
‫سقوط

-
moč
‫نیرو

-
vonj
‫عطر

-
svoboda
‫آزادی

-
duh
‫شبح

-
polovica
‫نیمه

-
višina
‫ارتفاع

-
pomoč
‫کمک

-
skrivališče
‫مخفی گاه

-
domovina
‫میهن

-
čistoča
‫بهداشت

-
ideja
‫نظر

-
iluzija
‫توهّم

-
domišljija
‫تخیّل

-
inteligenca
‫هوش

-
povabilo
‫دعوت

-
pravica
‫عدالت

-
svetloba
‫نور

-
pogled
‫نگاه

-
izguba
‫زیان

-
povečava
‫بزرگ نمایی

-
napaka
‫اشتباه

-
umor
‫قتل

-
narod
‫ملّت

-
novost
‫تازگی

-
možnost
‫گزینه

-
potrpljenje
‫صبر

-
načrtovanje
‫برنامه ریزی

-
problem
‫مشکل

-
zaščita
‫حفاظت

-
odsev
‫بازتاب

-
republika
‫جمهوری

-
tveganje
‫خطر

-
varnost
‫ایمنی

-
skrivnost
‫راز

-
spol
‫جنسیّت

-
senca
‫سایه

-
velikost
‫اندازه

-
solidarnost
‫همبستگی

-
uspeh
‫موفقیت

-
podpora
‫پشتیبانی

-
tradicija
‫سنّت

-
teža
‫وزن