‫مصالح     
Materiali

-

medenina

‫برنج

-

cement

‫سیمان

-

keramika

‫سرامیک

-

krpa

‫پارچه

-

blago

‫پارچه

-

bombaž

‫پنبه

-

kristal

‫بلور

-

umazanija

‫کثیفی

-

lepilo

‫چسب

-

usnje

‫چرم

-

kovina

‫فلز

-

olje

‫نفت

-

prašek

‫پودر

-

sol

‫نمک

-

pesek

‫شن

-

staro železo

‫قراضه

-

srebro

‫نقره

-

kamen

‫سنگ

-

slama

‫کاه

-

les

‫چوب

-

volna

‫پشم

-
medenina
‫برنج

-
cement
‫سیمان

-
keramika
‫سرامیک

-
krpa
‫پارچه

-
blago
‫پارچه

-
bombaž
‫پنبه

-
kristal
‫بلور

-
umazanija
‫کثیفی

-
lepilo
‫چسب

-
usnje
‫چرم

-
kovina
‫فلز

-
olje
‫نفت

-
prašek
‫پودر

-
sol
‫نمک

-
pesek
‫شن

-
staro železo
‫قراضه

-
srebro
‫نقره

-
kamen
‫سنگ

-
slama
‫کاه

-
les
‫چوب

-
volna
‫پشم