‫مصالح     
Materiali

-

medenina +

‫برنج

-

cement +

‫سیمان

-

keramika +

‫سرامیک

-

krpa +

‫پارچه

-

blago +

‫پارچه

-

bombaž +

‫پنبه

-

kristal +

‫بلور

-

umazanija +

‫کثیفی

-

lepilo +

‫چسب

-

usnje +

‫چرم

-

kovina +

‫فلز

-

olje +

‫نفت

-

prašek +

‫پودر

-

sol +

‫نمک

-

pesek +

‫شن

-

staro železo +

‫قراضه

-

srebro +

‫نقره

-

kamen +

‫سنگ

-

slama +

‫کاه

-

les +

‫چوب

-

volna +

‫پشم

-
medenina
‫برنج

-
cement
‫سیمان

-
keramika
‫سرامیک

-
krpa
‫پارچه

-
blago
‫پارچه

-
bombaž
‫پنبه

-
kristal
‫بلور

-
umazanija
‫کثیفی

-
lepilo
‫چسب

-
usnje
‫چرم

-
kovina
‫فلز

-
olje
‫نفت

-
prašek
‫پودر

-
sol
‫نمک

-
pesek
‫شن

-
staro železo
‫قراضه

-
srebro
‫نقره

-
kamen
‫سنگ

-
slama
‫کاه

-
les
‫چوب

-
volna
‫پشم