‫معماری     
Arhitektura

-

arhitektura +

‫معماری

-

arena +

‫سالن سرپوشیده

-

skedenj +

‫انبار کاه

-

barok +

‫باروک

-

zidak +

‫بلوک

-

hiša iz opeke +

‫خانه آجری

-

most +

‫پل

-

stavba +

‫ساختمان

-

grad +

‫قلعه

-

katedrala +

‫کلیسای جامع

-

steber +

‫ستون

-

gradbišče +

‫سایت ساختمان

-

kupola +

‫گنبد

-

fasada +

‫نمای خارجی

-

nogometni stadion +

‫استادیوم فوتبال

-

utrdba +

‫برج

-

zatrep +

‫سه گوشی کنار شیروانی

-

vrata +

‫دروازه

-

predalčna hiša +

‫خانه نیمه الوار

-

svetilnik +

‫فانوس دریایی

-

znamenitost +

‫بنای تاریخی

-

mošeja +

‫مسجد

-

obelisk +

‫ابلیسک

-

poslovna stavba +

‫ساختمان اداری

-

streha +

‫سقف

-

razvalina +

‫خرابه

-

gradbeni oder +

‫داربست

-

nebotičnik +

‫آسمان خراش

-

viseči most +

‫پل معلّق

-

ploščica +

‫کاشی

-
arhitektura
‫معماری

-
arena
‫سالن سرپوشیده

-
skedenj
‫انبار کاه

-
barok
‫باروک

-
zidak
‫بلوک

-
hiša iz opeke
‫خانه آجری

-
most
‫پل

-
stavba
‫ساختمان

-
grad
‫قلعه

-
katedrala
‫کلیسای جامع

-
steber
‫ستون

-
gradbišče
‫سایت ساختمان

-
kupola
‫گنبد

-
fasada
‫نمای خارجی

-
nogometni stadion
‫استادیوم فوتبال

-
utrdba
‫برج

-
zatrep
‫سه گوشی کنار شیروانی

-
vrata
‫دروازه

-
predalčna hiša
‫خانه نیمه الوار

-
svetilnik
‫فانوس دریایی

-
znamenitost
‫بنای تاریخی

-
mošeja
‫مسجد

-
obelisk
‫ابلیسک

-
poslovna stavba
‫ساختمان اداری

-
streha
‫سقف

-
razvalina
‫خرابه

-
gradbeni oder
‫داربست

-
nebotičnik
‫آسمان خراش

-
viseči most
‫پل معلّق

-
ploščica
‫کاشی