‫طبیعت     
Natyra

-

Harku +

‫قوس

-

Hangari +

‫انبار

-

Limani +

‫خلیج

-

Plazhi +

‫ساحل

-

Fluska +

‫حباب

-

Shpella +

‫غار

-

Ferma +

‫مزرعه

-

Zjarri +

‫آتش

-

Gjurma +

‫رد پا

-

Globi +

‫کره

-

Korrje +

‫محصول

-

Deng sane +

‫عدل یونجه

-

Liqeni +

‫دریاچه

-

Fleta +

‫برگ

-

Mali +

‫کوه

-

Oqeani +

‫اقیانوس

-

Panorama +

‫چشم انداز

-

Shkëmbi +

‫صخره

-

Pranvera +

‫چشمه

-

Këneta +

‫باتلاق

-

Pema +

‫درخت

-

Trungu i pemës +

‫تنه درخت

-

Lugina +

‫درّه

-

Pamja +

‫منظره

-

Anije uji +

‫فوّاره

-

Ujëvara +

‫آبشار

-

Vala +

‫موج

-
Harku
‫قوس

-
Hangari
‫انبار

-
Limani
‫خلیج

-
Plazhi
‫ساحل

-
Fluska
‫حباب

-
Shpella
‫غار

-
Ferma
‫مزرعه

-
Zjarri
‫آتش

-
Gjurma
‫رد پا

-
Globi
‫کره

-
Korrje
‫محصول

-
Deng sane
‫عدل یونجه

-
Liqeni
‫دریاچه

-
Fleta
‫برگ

-
Mali
‫کوه

-
Oqeani
‫اقیانوس

-
Panorama
‫چشم انداز

-
Shkëmbi
‫صخره

-
Pranvera
‫چشمه

-
Këneta
‫باتلاق

-
Pema
‫درخت

-
Trungu i pemës
‫تنه درخت

-
Lugina
‫درّه

-
Pamja
‫منظره

-
Anije uji
‫فوّاره

-
Ujëvara
‫آبشار

-
Vala
‫موج