‫دین     
Feja

-

Pashkët +

‫عید پاک

-

Vezë pashkësh +

‫تخم مرغ عید پاک

-

Engjëlli +

‫فرشته

-

Zilja +

‫ناقوس

-

Bibla +

‫کتاب مقدس

-

Peshkopi +

‫اسقف

-

Bekimi +

‫برکت

-

Budizmi +

‫بودیسم

-

Krishterimi +

‫مسیحیت

-

Dhuratë krishtlindjesh +

‫هدیه کریسمس

-

Pemë krishtlindjesh +

‫درخت کریسمس

-

Kisha +

‫کلیسا

-

Arkivoli +

‫تابوت

-

Krijimi +

‫خلقت

-

Kryqëzata +

‫صلیب عیسی

-

Djalli +

‫شیطان

-

Zoti +

‫خدا

-

Hinduizmi +

‫آیین هندو

-

Islami +

‫اسلام

-

Judaizmi +

‫یهودیت

-

Meditimi +

‫مراقبه

-

Mumja +

‫مومیایی

-

Muslimani +

‫مسلمان

-

Papa +

‫پاپ

-

Lutja +

‫نماز

-

Prifti +

‫کشیش

-

Feja +

‫دین

-

Shërbimi +

‫مراسم مذهبی

-

Sinagogi +

‫کنیسه

-

Tempulli +

‫معبد

-

Varri +

‫مقبره

-
Pashkët
‫عید پاک

-
Vezë pashkësh
‫تخم مرغ عید پاک

-
Engjëlli
‫فرشته

-
Zilja
‫ناقوس

-
Bibla
‫کتاب مقدس

-
Peshkopi
‫اسقف

-
Bekimi
‫برکت

-
Budizmi
‫بودیسم

-
Krishterimi
‫مسیحیت

-
Dhuratë krishtlindjesh
‫هدیه کریسمس

-
Pemë krishtlindjesh
‫درخت کریسمس

-
Kisha
‫کلیسا

-
Arkivoli
‫تابوت

-
Krijimi
‫خلقت

-
Kryqëzata
‫صلیب عیسی

-
Djalli
‫شیطان

-
Zoti
‫خدا

-
Hinduizmi
‫آیین هندو

-
Islami
‫اسلام

-
Judaizmi
‫یهودیت

-
Meditimi
‫مراقبه

-
Mumja
‫مومیایی

-
Muslimani
‫مسلمان

-
Papa
‫پاپ

-
Lutja
‫نماز

-
Prifti
‫کشیش

-
Feja
‫دین

-
Shërbimi
‫مراسم مذهبی

-
Sinagogi
‫کنیسه

-
Tempulli
‫معبد

-
Varri
‫مقبره