‫گیاهان     
Bimët

-

Bambuja +

‫بامبو

-

Çel +

‫شکوفه

-

Tufë lulesh +

‫دسته گل

-

Degë +

‫شاخه

-

Burbuqe +

‫غنچه

-

Kaktusi +

‫کاکتوس

-

Tërfili +

‫گل شبدر چه

-

Boçë +

‫مخروط

-

Lule misër +

‫گل گندم

-

Krokusi +

‫زعفران

-

Lulë-verdhë +

‫نرگس

-

Luledelen +

‫گل مروارید

-

Luleradhiqe +

‫قاصدک

-

Lule +

‫گل

-

Gjethnajë +

‫شاخ و برگ

-

Drithë +

‫دانه

-

Bari +

‫چمن

-

Rritja +

‫رشد

-

Zymbyli +

‫سنبل

-

Lëndina +

‫چمن

-

Zambaku +

‫سوسن سفید

-

Liri +

‫تخم بزرک

-

Këpurdha +

‫قارچ

-

Pemë ulliri +

‫درخت زیتون

-

Pemë palme +

‫درخت خرما

-

Manushaqe tringjyrëshe +

‫بنفشه سه رنگ

-

Pemë pjeshke +

‫درخت هلو

-

Bimë +

‫گیاه

-

Lulekuqe +

‫خشخاش

-

Rrënjë +

‫ریشه

-

Trëndafili +

‫گل رز

-

Fara +

‫بذر

-

Lulebore +

‫گل برف

-

Luledielli +

‫گل آفتاب گردان

-

Gjemb +

‫خار

-

Bagazhi +

‫تنه

-

Tulipan +

‫گل لاله

-

Zambak uji +

‫نیلوفر آبی

-

Gruri +

‫گندم

-
Bambuja
‫بامبو

-
Çel
‫شکوفه

-
Tufë lulesh
‫دسته گل

-
Degë
‫شاخه

-
Burbuqe
‫غنچه

-
Kaktusi
‫کاکتوس

-
Tërfili
‫گل شبدر چه

-
Boçë
‫مخروط

-
Lule misër
‫گل گندم

-
Krokusi
‫زعفران

-
Lulë-verdhë
‫نرگس

-
Luledelen
‫گل مروارید

-
Luleradhiqe
‫قاصدک

-
Lule
‫گل

-
Gjethnajë
‫شاخ و برگ

-
Drithë
‫دانه

-
Bari
‫چمن

-
Rritja
‫رشد

-
Zymbyli
‫سنبل

-
Lëndina
‫چمن

-
Zambaku
‫سوسن سفید

-
Liri
‫تخم بزرک

-
Këpurdha
‫قارچ

-
Pemë ulliri
‫درخت زیتون

-
Pemë palme
‫درخت خرما

-
Manushaqe tringjyrëshe
‫بنفشه سه رنگ

-
Pemë pjeshke
‫درخت هلو

-
Bimë
‫گیاه

-
Lulekuqe
‫خشخاش

-
Rrënjë
‫ریشه

-
Trëndafili
‫گل رز

-
Fara
‫بذر

-
Lulebore
‫گل برف

-
Luledielli
‫گل آفتاب گردان

-
Gjemb
‫خار

-
Bagazhi
‫تنه

-
Tulipan
‫گل لاله

-
Zambak uji
‫نیلوفر آبی

-
Gruri
‫گندم