‫انتزاعی     
Termat abstraktë

-

Administrata +

‫مدیریت بازرگانی

-

Reklamimi +

‫تبلیغات

-

Shigjeta +

‫فلش

-

Ndalimi +

‫ممنوعیت

-

Karriera +

‫حرفه

-

Qendra +

‫مرکز

-

Zgjedhja +

‫انتخاب

-

Bashkëpunimi +

‫همکاری

-

Ngjyra +

‫رنگ

-

Kontaki +

‫تماس

-

Rreziku +

‫خطر

-

Deklarim dashurie +

‫اعلام عشق

-

Refuzimi +

‫کاهش

-

Përkufizimi +

‫تعریف

-

Diferenca +

‫تفاوت

-

Vështirësia +

‫سختی

-

Drejtimi +

‫جهت

-

Zbulimi +

‫کشف

-

Çrregullimi +

‫نامرتب

-

Distanca +

‫دور

-

Distanca +

‫مسافت

-

Diversiteti +

‫تنوع

-

Përpjekja +

‫تلاش

-

Eksplorimi +

‫اکتشاف

-

Rënia +

‫سقوط

-

Forca +

‫نیرو

-

Aroma +

‫عطر

-

Liria +

‫آزادی

-

Fantazma +

‫شبح

-

Gjysma +

‫نیمه

-

Lartësia +

‫ارتفاع

-

Ndihma +

‫کمک

-

Vend-fshehje +

‫مخفی گاه

-

Atdheu +

‫میهن

-

Higjiena +

‫بهداشت

-

Idea +

‫نظر

-

Iluzioni +

‫توهّم

-

Imagjinata +

‫تخیّل

-

Inteligjenca +

‫هوش

-

Ftesa +

‫دعوت

-

Drejtësia +

‫عدالت

-

Drita +

‫نور

-

Pamja +

‫نگاه

-

Humbja +

‫زیان

-

Zmadhimi +

‫بزرگ نمایی

-

Gabimi +

‫اشتباه

-

Vrasja +

‫قتل

-

Kombi +

‫ملّت

-

Risia +

‫تازگی

-

Opsioni +

‫گزینه

-

Durimi +

‫صبر

-

Planifikimi +

‫برنامه ریزی

-

Problemi +

‫مشکل

-

Mbrojtja +

‫حفاظت

-

Reflektimi +

‫بازتاب

-

Republika +

‫جمهوری

-

Rreziku +

‫خطر

-

Siguria +

‫ایمنی

-

Sekreti +

‫راز

-

Gjinia +

‫جنسیّت

-

Hija +

‫سایه

-

Madhësia +

‫اندازه

-

Solidariteti +

‫همبستگی

-

Suksesi +

‫موفقیت

-

Mbështetja +

‫پشتیبانی

-

Tradita +

‫سنّت

-

Pesha +

‫وزن

-
Administrata
‫مدیریت بازرگانی

-
Reklamimi
‫تبلیغات

-
Shigjeta
‫فلش

-
Ndalimi
‫ممنوعیت

-
Karriera
‫حرفه

-
Qendra
‫مرکز

-
Zgjedhja
‫انتخاب

-
Bashkëpunimi
‫همکاری

-
Ngjyra
‫رنگ

-
Kontaki
‫تماس

-
Rreziku
‫خطر

-
Deklarim dashurie
‫اعلام عشق

-
Refuzimi
‫کاهش

-
Përkufizimi
‫تعریف

-
Diferenca
‫تفاوت

-
Vështirësia
‫سختی

-
Drejtimi
‫جهت

-
Zbulimi
‫کشف

-
Çrregullimi
‫نامرتب

-
Distanca
‫دور

-
Distanca
‫مسافت

-
Diversiteti
‫تنوع

-
Përpjekja
‫تلاش

-
Eksplorimi
‫اکتشاف

-
Rënia
‫سقوط

-
Forca
‫نیرو

-
Aroma
‫عطر

-
Liria
‫آزادی

-
Fantazma
‫شبح

-
Gjysma
‫نیمه

-
Lartësia
‫ارتفاع

-
Ndihma
‫کمک

-
Vend-fshehje
‫مخفی گاه

-
Atdheu
‫میهن

-
Higjiena
‫بهداشت

-
Idea
‫نظر

-
Iluzioni
‫توهّم

-
Imagjinata
‫تخیّل

-
Inteligjenca
‫هوش

-
Ftesa
‫دعوت

-
Drejtësia
‫عدالت

-
Drita
‫نور

-
Pamja
‫نگاه

-
Humbja
‫زیان

-
Zmadhimi
‫بزرگ نمایی

-
Gabimi
‫اشتباه

-
Vrasja
‫قتل

-
Kombi
‫ملّت

-
Risia
‫تازگی

-
Opsioni
‫گزینه

-
Durimi
‫صبر

-
Planifikimi
‫برنامه ریزی

-
Problemi
‫مشکل

-
Mbrojtja
‫حفاظت

-
Reflektimi
‫بازتاب

-
Republika
‫جمهوری

-
Rreziku
‫خطر

-
Siguria
‫ایمنی

-
Sekreti
‫راز

-
Gjinia
‫جنسیّت

-
Hija
‫سایه

-
Madhësia
‫اندازه

-
Solidariteti
‫همبستگی

-
Suksesi
‫موفقیت

-
Mbështetja
‫پشتیبانی

-
Tradita
‫سنّت

-
Pesha
‫وزن