‫اتومبیل     
Vetura

-

Filtër ajri +

‫فیلتر هوا

-

Prishje +

‫خرابی

-

Fushues +

‫ماشین کاروان

-

Bateri makine +

‫باتری اتومبیل

-

Sedilje fëmijësh +

‫صندلی بچّه

-

Dëm +

‫آسیب

-

Naftë +

‫دیزل

-

Tub shkarkimi +

‫لوله اگزوز

-

Gomë e shfryrë +

‫لاستیک پنچر

-

Stacion benzine +

‫پمپ بنزین

-

Dritë e përparme +

‫چراغ

-

Mbulesë e makinës +

‫کاپوت ماشین

-

Krik +

‫جک

-

Bidon derivatesh +

‫قوطی ذخیره

-

Bërllok makinash +

‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-

E pasme +

‫عقب

-

Drita e pasme +

‫نور عقب

-

Pasqyrë e pasme +

‫آینه عقب

-

Udhëtim +

‫نقل

-

Qark +

‫رینگ ماشین

-

Kandele +

‫شمع ماشین

-

Takeometër +

‫سرعت سنج

-

Tiketë gjobe +

‫جریمه

-

Goma +

‫لاستیک

-

Shërbim rimorkimi +

‫مکانیک سیار

-

Veturë moderne +

‫اتومبیل قدیمی

-

Rrota +

‫چرخ

-
Filtër ajri
‫فیلتر هوا

-
Prishje
‫خرابی

-
Fushues
‫ماشین کاروان

-
Bateri makine
‫باتری اتومبیل

-
Sedilje fëmijësh
‫صندلی بچّه

-
Dëm
‫آسیب

-
Naftë
‫دیزل

-
Tub shkarkimi
‫لوله اگزوز

-
Gomë e shfryrë
‫لاستیک پنچر

-
Stacion benzine
‫پمپ بنزین

-
Dritë e përparme
‫چراغ

-
Mbulesë e makinës
‫کاپوت ماشین

-
Krik
‫جک

-
Bidon derivatesh
‫قوطی ذخیره

-
Bërllok makinash
‫محوّطه کالاهای اسقاطی

-
E pasme
‫عقب

-
Drita e pasme
‫نور عقب

-
Pasqyrë e pasme
‫آینه عقب

-
Udhëtim
‫نقل

-
Qark
‫رینگ ماشین

-
Kandele
‫شمع ماشین

-
Takeometër
‫سرعت سنج

-
Tiketë gjobe
‫جریمه

-
Goma
‫لاستیک

-
Shërbim rimorkimi
‫مکانیک سیار

-
Veturë moderne
‫اتومبیل قدیمی

-
Rrota
‫چرخ