‫هنر     
Artet

-

Aplauzi +

‫تشویق

-

Arti +

‫هنر

-

Harku +

‫تعظیم

-

Furça +

‫قلم‌مو

-

Libër ngjyrosjeje +

‫کتاب رنگ آمیزی

-

Balerinë +

‫رقصنده

-

Vizatimi +

‫طراحی

-

Galeria +

‫گالری

-

Dritare qelqi +

‫پنجره شیشه ای

-

Grafite +

‫نوشته دیواری

-

Artizanat +

‫صنایع دستی

-

Mozaik +

‫موزاییک

-

Murale +

‫نقاشی دیواری

-

Muze +

‫موزه

-

Performanca +

‫به صحنه بردن

-

Pikturë +

‫تصویر

-

Poemë +

‫شعر

-

Skulptura +

‫مجسّمه

-

Kënga +

‫آهنگ

-

Statuja +

‫مجسّمه

-

Ngjyra uji +

‫آبرنگ

-
Aplauzi
‫تشویق

-
Arti
‫هنر

-
Harku
‫تعظیم

-
Furça
‫قلم‌مو

-
Libër ngjyrosjeje
‫کتاب رنگ آمیزی

-
Balerinë
‫رقصنده

-
Vizatimi
‫طراحی

-
Galeria
‫گالری

-
Dritare qelqi
‫پنجره شیشه ای

-
Grafite
‫نوشته دیواری

-
Artizanat
‫صنایع دستی

-
Mozaik
‫موزاییک

-
Murale
‫نقاشی دیواری

-
Muze
‫موزه

-
Performanca
‫به صحنه بردن

-
Pikturë
‫تصویر

-
Poemë
‫شعر

-
Skulptura
‫مجسّمه

-
Kënga
‫آهنگ

-
Statuja
‫مجسّمه

-
Ngjyra uji
‫آبرنگ