‫معماری     
Arkitektura

-

Arkitektura +

‫معماری

-

Arena +

‫سالن سرپوشیده

-

Hangar +

‫انبار کاه

-

Baroku +

‫باروک

-

Blloku +

‫بلوک

-

Shtëpi tullash +

‫خانه آجری

-

Ura +

‫پل

-

Ndërtesa +

‫ساختمان

-

Kështjella +

‫قلعه

-

Katedralja +

‫کلیسای جامع

-

Shtylla +

‫ستون

-

Vendndërtim +

‫سایت ساختمان

-

Kupë qiellore +

‫گنبد

-

Fasada +

‫نمای خارجی

-

Stadium futbolli +

‫استادیوم فوتبال

-

Fortesë +

‫برج

-

Çati me maje +

‫سه گوشی کنار شیروانی

-

Porta +

‫دروازه

-

Shtëpi gjysmë-druri +

‫خانه نیمه الوار

-

Fanar deti +

‫فانوس دریایی

-

Monumenti +

‫بنای تاریخی

-

Xhamia +

‫مسجد

-

Obelisku +

‫ابلیسک

-

Zyrë ndërtimi +

‫ساختمان اداری

-

Kulmi +

‫سقف

-

Gërmadha +

‫خرابه

-

Skeleri +

‫داربست

-

Rrokaqiell +

‫آسمان خراش

-

Urë me shtylla +

‫پل معلّق

-

Tjegull +

‫کاشی

-
Arkitektura
‫معماری

-
Arena
‫سالن سرپوشیده

-
Hangar
‫انبار کاه

-
Baroku
‫باروک

-
Blloku
‫بلوک

-
Shtëpi tullash
‫خانه آجری

-
Ura
‫پل

-
Ndërtesa
‫ساختمان

-
Kështjella
‫قلعه

-
Katedralja
‫کلیسای جامع

-
Shtylla
‫ستون

-
Vendndërtim
‫سایت ساختمان

-
Kupë qiellore
‫گنبد

-
Fasada
‫نمای خارجی

-
Stadium futbolli
‫استادیوم فوتبال

-
Fortesë
‫برج

-
Çati me maje
‫سه گوشی کنار شیروانی

-
Porta
‫دروازه

-
Shtëpi gjysmë-druri
‫خانه نیمه الوار

-
Fanar deti
‫فانوس دریایی

-
Monumenti
‫بنای تاریخی

-
Xhamia
‫مسجد

-
Obelisku
‫ابلیسک

-
Zyrë ndërtimi
‫ساختمان اداری

-
Kulmi
‫سقف

-
Gërmadha
‫خرابه

-
Skeleri
‫داربست

-
Rrokaqiell
‫آسمان خراش

-
Urë me shtylla
‫پل معلّق

-
Tjegull
‫کاشی