‫مبل     
Намештај

-

наслоњач
naslonjač
+

‫صندلی راحتی

-

кревет
krevet
+

‫تخت

-

постељина
posteljina
+

‫روتختی

-

полица за књиге
polica za knjige
+

‫قفسه کتاب

-

тепих
tepih
+

‫فرش

-

столица
stolica
+

‫صندلی

-

комода
komoda
+

‫کُمُد

-

колевка
kolevka
+

‫گهواره

-

орман
orman
+

‫کُمُد

-

застор
zastor
+

‫پرده

-

завеса
zavesa
+

‫پرده

-

писаћи сто
pisaći sto
+

‫میز

-

вентилатор
ventilator
+

‫پنکه

-

простирка
prostirka
+

‫حصیر

-

дечја оградица
dečja ogradica
+

‫تخت نرده دار

-

столица за љуљање
stolica za ljuljanje
+

‫صندلی گهواره ای

-

сеф
sef
+

‫گاو صنوق

-

седиште
sedište
+

‫صندلی

-

полица
polica
+

‫قفسه

-

сточић
stočić
+

‫میز عسلی

-

кауч
kauč
+

‫کاناپه

-

столица
stolica
+

‫صندلی

-

сто
sto
+

‫میز

-

стона лампа
stona lampa
+

‫چراغ رومیزی

-

канта за отпатке
kanta za otpatke
+

‫سبد کاغذ باطله

-
наслоњач
naslonjač
‫صندلی راحتی

-
кревет
krevet
‫تخت

-
постељина
posteljina
‫روتختی

-
полица за књиге
polica za knjige
‫قفسه کتاب

-
тепих
tepih
‫فرش

-
столица
stolica
‫صندلی

-
комода
komoda
‫کُمُد

-
колевка
kolevka
‫گهواره

-
орман
orman
‫کُمُد

-
застор
zastor
‫پرده

-
завеса
zavesa
‫پرده

-
писаћи сто
pisaći sto
‫میز

-
вентилатор
ventilator
‫پنکه

-
простирка
prostirka
‫حصیر

-
дечја оградица
dečja ogradica
‫تخت نرده دار

-
столица за љуљање
stolica za ljuljanje
‫صندلی گهواره ای

-
сеф
sef
‫گاو صنوق

-
седиште
sedište
‫صندلی

-
полица
polica
‫قفسه

-
сточић
stočić
‫میز عسلی

-
кауч
kauč
‫کاناپه

-
столица
stolica
‫صندلی

-
сто
sto
‫میز

-
стона лампа
stona lampa
‫چراغ رومیزی

-
канта за отпатке
kanta za otpatke
‫سبد کاغذ باطله