‫هنر     
Konst

-

applåd +

‫تشویق

-

konst +

‫هنر

-

bugning +

‫تعظیم

-

pensel +

‫قلم‌مو

-

målarbok +

‫کتاب رنگ آمیزی

-

dansare +

‫رقصنده

-

teckning +

‫طراحی

-

galleri +

‫گالری

-

glasfönster +

‫پنجره شیشه ای

-

graffiti +

‫نوشته دیواری

-

hantverk +

‫صنایع دستی

-

mosaik +

‫موزاییک

-

väggmålning +

‫نقاشی دیواری

-

museum +

‫موزه

-

framförande +

‫به صحنه بردن

-

tavla +

‫تصویر

-

dikt +

‫شعر

-

skulptur +

‫مجسّمه

-

låt +

‫آهنگ

-

staty +

‫مجسّمه

-

vattenfärg +

‫آبرنگ

-
applåd
‫تشویق

-
konst
‫هنر

-
bugning
‫تعظیم

-
pensel
‫قلم‌مو

-
målarbok
‫کتاب رنگ آمیزی

-
dansare
‫رقصنده

-
teckning
‫طراحی

-
galleri
‫گالری

-
glasfönster
‫پنجره شیشه ای

-
graffiti
‫نوشته دیواری

-
hantverk
‫صنایع دستی

-
mosaik
‫موزاییک

-
väggmålning
‫نقاشی دیواری

-
museum
‫موزه

-
framförande
‫به صحنه بردن

-
tavla
‫تصویر

-
dikt
‫شعر

-
skulptur
‫مجسّمه

-
låt
‫آهنگ

-
staty
‫مجسّمه

-
vattenfärg
‫آبرنگ