‫شهر     
Stad

-

flygplats

‫فرودگاه

-

bostadshus

‫منزل مسکونی

-

bänk

‫بانک

-

storstad

‫شهر بزرگ

-

cykelbana

‫مسیر دوچرخه

-

båthamn

‫بندر قایق

-

huvudstad

‫پایتخت

-

klockspel

‫آهنگ ناقوس

-

kyrkogård

‫گورستان

-

bio

‫سینما

-

stad

‫شهر

-

stadskarta

‫نقشه شهر

-

brott

‫جرم

-

demonstration

‫تظاهرات

-

mässa

‫نمایشگاه

-

brandkår

‫آتش‌نشانی

-

fontän

‫چشمه

-

sopor

‫زباله

-

hamn

‫بندر

-

hotell

‫هتل

-

brandpost

‫شیر آتش نشانی

-

landmärke

‫نشان

-

brevlådan

‫صندوق پستی

-

område

‫محلّه

-

neonljus

‫نور نئون

-

nattklubb

‫کلوپ شبانه

-

gamla stan

‫قسمت قدیمی شهر

-

opera

‫اپرا

-

park

‫پارک

-

parkbänk

‫نیمکت

-

parkering

‫پارکینگ

-

telefonkiosk

‫باجه تلفن

-

postnummer

‫کد پستی

-

fängelse

‫زندان

-

pub

‫میخانه

-

sevärdhet

‫جاذبه‌های گردشگری

-

horisont

‫افق

-

gatlykta

‫چراغ

-

turistbyrå

‫آژانس گردشگری

-

torn

‫برج

-

tunnel

‫تونل

-

fordon

‫وسیله نقلیه

-

by

‫روستا

-

vattentorn

‫برج مخزن آب

-
flygplats
‫فرودگاه

-
bostadshus
‫منزل مسکونی

-
bänk
‫بانک

-
storstad
‫شهر بزرگ

-
cykelbana
‫مسیر دوچرخه

-
båthamn
‫بندر قایق

-
huvudstad
‫پایتخت

-
klockspel
‫آهنگ ناقوس

-
kyrkogård
‫گورستان

-
bio
‫سینما

-
stad
‫شهر

-
stadskarta
‫نقشه شهر

-
brott
‫جرم

-
demonstration
‫تظاهرات

-
mässa
‫نمایشگاه

-
brandkår
‫آتش‌نشانی

-
fontän
‫چشمه

-
sopor
‫زباله

-
hamn
‫بندر

-
hotell
‫هتل

-
brandpost
‫شیر آتش نشانی

-
landmärke
‫نشان

-
brevlådan
‫صندوق پستی

-
område
‫محلّه

-
neonljus
‫نور نئون

-
nattklubb
‫کلوپ شبانه

-
gamla stan
‫قسمت قدیمی شهر

-
opera
‫اپرا

-
park
‫پارک

-
parkbänk
‫نیمکت

-
parkering
‫پارکینگ

-
telefonkiosk
‫باجه تلفن

-
postnummer
‫کد پستی

-
fängelse
‫زندان

-
pub
‫میخانه

-
sevärdhet
‫جاذبه‌های گردشگری

-
horisont
‫افق

-
gatlykta
‫چراغ

-
turistbyrå
‫آژانس گردشگری

-
torn
‫برج

-
tunnel
‫تونل

-
fordon
‫وسیله نقلیه

-
by
‫روستا

-
vattentorn
‫برج مخزن آب