‫بسته بندی     
บรรจุภัณฑ์

-

อลูมิเนียมฟอยล์
à′-loo-mí′-niam-fawy
+

‫فویل آلومینیوم

-

ถังไม้โอ๊ก
tǎng′-mái′-ók
+

‫بشکه

-

ตะกร้า
dhà′-grâ
+

‫سبد

-

ขวด
kùat
+

‫بطری

-

กล่อง
glàwng
+

‫جعبه

-

กล่องช็อคโกแลต
glàwng-cháwk′-goh-læ̂t
+

‫جعبه شکلات

-

กระดาษแข็ง
grà′-dàt-kæ̌ng′
+

‫مقوا

-

ปริมาณความจุ
bhrì′-man-kwam-jòo′
+

‫محتوا

-

ลัง
lang′
+

‫صندوق

-

ซองจดหมาย
sawng-jòt′-mǎi
+

‫پاکت نامه

-

ปม
bhom′
+

‫گره

-

กล่องโลหะ
glàwng-loh-hà′
+

‫جعبه فلزی

-

ถังน้ำมัน
tǎng′-nám′-man′
+

‫بشک نفت

-

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′
+

‫بسته بندی

-

กระดาษ
grà′-dàt
+

‫کاغذ

-

ถุงกระดาษ
tǒong′-grà′-dàt
+

‫کیسه کاغذی

-

พลาสติก
plât-dhìk′
+

‫پلاستیک

-

กระป๋อง
grà′-bhǎwng
+

‫قوطی

-

กระเป๋าถือ
grà′-bhǎo′-těu
+

‫ساک

-

ถังไวน์
tǎng′-wai′
+

‫بشکه شراب

-

ขวดไวน์
kùat-wai′
+

‫بطری شراب

-

กล่องไม้
glàwng-mái′
+

‫جعبه چوبی

-
อลูมิเนียมฟอยล์
à′-loo-mí′-niam-fawy
‫فویل آلومینیوم

-
ถังไม้โอ๊ก
tǎng′-mái′-ók
‫بشکه

-
ตะกร้า
dhà′-grâ
‫سبد

-
ขวด
kùat
‫بطری

-
กล่อง
glàwng
‫جعبه

-
กล่องช็อคโกแลต
glàwng-cháwk′-goh-læ̂t
‫جعبه شکلات

-
กระดาษแข็ง
grà′-dàt-kæ̌ng′
‫مقوا

-
ปริมาณความจุ
bhrì′-man-kwam-jòo′
‫محتوا

-
ลัง
lang′
‫صندوق

-
ซองจดหมาย
sawng-jòt′-mǎi
‫پاکت نامه

-
ปม
bhom′
‫گره

-
กล่องโลหะ
glàwng-loh-hà′
‫جعبه فلزی

-
ถังน้ำมัน
tǎng′-nám′-man′
‫بشک نفت

-
บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′
‫بسته بندی

-
กระดาษ
grà′-dàt
‫کاغذ

-
ถุงกระดาษ
tǒong′-grà′-dàt
‫کیسه کاغذی

-
พลาสติก
plât-dhìk′
‫پلاستیک

-
กระป๋อง
grà′-bhǎwng
‫قوطی

-
กระเป๋าถือ
grà′-bhǎo′-těu
‫ساک

-
ถังไวน์
tǎng′-wai′
‫بشکه شراب

-
ขวดไวน์
kùat-wai′
‫بطری شراب

-
กล่องไม้
glàwng-mái′
‫جعبه چوبی