‫موسیقی     
เพลง

-

หีบเพลง
hèep-playng
+

‫آکوردئون

-

กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
+

‫بالالایکا

-

วงดนตรี
wong′-don′-dhree
+

‫گروه

-

แบนโจ
bæn-joh
+

‫بانجو

-

คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
+

‫کلارینت

-

คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
+

‫کنسرت

-

กลอง
glawng
+

‫طبل

-

กลอง
glawng
+

‫درامز

-

ขลุ่ย
klùy′
+

‫فلوت

-

แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
+

‫پیانو

-

กีต้าร์
gee-dhâ
+

‫گیتار

-

หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
+

‫سالن

-

คีย์บอร์ด
kee-bàwd
+

‫کیبورد

-

หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
+

‫ساز دهنی

-

เพลง
playng
+

‫موسیقی

-

ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
+

‫جای نُت

-

ตัวโน้ต
dhua-nót
+

‫نُت

-

ออร์แกน
aw-gæn
+

‫اُرگ

-

เปียโน
bhia-noh
+

‫پیانو

-

แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
+

‫ساکسفون

-

นักร้อง
nák′-ráwng
+

‫خواننده

-

เครื่องสาย
krêuang-sǎi
+

‫زه

-

ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
+

‫شیپور

-

ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
+

‫شیپور زن

-

ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
+

‫ویولن

-

กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
+

‫جعبه ویولون

-

ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
+

‫زیلوفون

-
หีบเพลง
hèep-playng
‫آکوردئون

-
กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
‫بالالایکا

-
วงดนตรี
wong′-don′-dhree
‫گروه

-
แบนโจ
bæn-joh
‫بانجو

-
คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
‫کلارینت

-
คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
‫کنسرت

-
กลอง
glawng
‫طبل

-
กลอง
glawng
‫درامز

-
ขลุ่ย
klùy′
‫فلوت

-
แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
‫پیانو

-
กีต้าร์
gee-dhâ
‫گیتار

-
หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
‫سالن

-
คีย์บอร์ด
kee-bàwd
‫کیبورد

-
หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
‫ساز دهنی

-
เพลง
playng
‫موسیقی

-
ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
‫جای نُت

-
ตัวโน้ต
dhua-nót
‫نُت

-
ออร์แกน
aw-gæn
‫اُرگ

-
เปียโน
bhia-noh
‫پیانو

-
แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
‫ساکسفون

-
นักร้อง
nák′-ráwng
‫خواننده

-
เครื่องสาย
krêuang-sǎi
‫زه

-
ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
‫شیپور

-
ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
‫شیپور زن

-
ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
‫ویولن

-
กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
‫جعبه ویولون

-
ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
‫زیلوفون