‫دین     
Din

-

paskalya +

‫عید پاک

-

paskalya yumurtası +

‫تخم مرغ عید پاک

-

melek +

‫فرشته

-

çan +

‫ناقوس

-

İncil +

‫کتاب مقدس

-

piskopos +

‫اسقف

-

nimet +

‫برکت

-

Budizm +

‫بودیسم

-

Hıristiyanlık +

‫مسیحیت

-

yılbaşı hediyesi +

‫هدیه کریسمس

-

yılbaşı ağacı +

‫درخت کریسمس

-

kilise +

‫کلیسا

-

tabut +

‫تابوت

-

yaratılış +

‫خلقت

-

haç +

‫صلیب عیسی

-

Şeytan +

‫شیطان

-

Tanrı +

‫خدا

-

Hinduizm +

‫آیین هندو

-

İslam +

‫اسلام

-

Yahudilik +

‫یهودیت

-

meditasyon +

‫مراقبه

-

mumya +

‫مومیایی

-

Müslüman +

‫مسلمان

-

Papa +

‫پاپ

-

dua +

‫نماز

-

rahip +

‫کشیش

-

din +

‫دین

-

ibadet +

‫مراسم مذهبی

-

sinagog +

‫کنیسه

-

tapınak +

‫معبد

-

mezar +

‫مقبره

-
paskalya
‫عید پاک

-
paskalya yumurtası
‫تخم مرغ عید پاک

-
melek
‫فرشته

-
çan
‫ناقوس

-
İncil
‫کتاب مقدس

-
piskopos
‫اسقف

-
nimet
‫برکت

-
Budizm
‫بودیسم

-
Hıristiyanlık
‫مسیحیت

-
yılbaşı hediyesi
‫هدیه کریسمس

-
yılbaşı ağacı
‫درخت کریسمس

-
kilise
‫کلیسا

-
tabut
‫تابوت

-
yaratılış
‫خلقت

-
haç
‫صلیب عیسی

-
Şeytan
‫شیطان

-
Tanrı
‫خدا

-
Hinduizm
‫آیین هندو

-
İslam
‫اسلام

-
Yahudilik
‫یهودیت

-
meditasyon
‫مراقبه

-
mumya
‫مومیایی

-
Müslüman
‫مسلمان

-
Papa
‫پاپ

-
dua
‫نماز

-
rahip
‫کشیش

-
din
‫دین

-
ibadet
‫مراسم مذهبی

-
sinagog
‫کنیسه

-
tapınak
‫معبد

-
mezar
‫مقبره