‫شهر     
Şehir

-

havaalanı +

‫فرودگاه

-

apartman +

‫منزل مسکونی

-

banka +

‫بانک

-

büyük şehir +

‫شهر بزرگ

-

bisiklet yolu +

‫مسیر دوچرخه

-

tekne limanı +

‫بندر قایق

-

sermaye +

‫پایتخت

-

çan +

‫آهنگ ناقوس

-

mezarlık +

‫گورستان

-

sinema +

‫سینما

-

şehir +

‫شهر

-

şehir haritası +

‫نقشه شهر

-

suç +

‫جرم

-

gösteri +

‫تظاهرات

-

fuar +

‫نمایشگاه

-

itfaiye +

‫آتش‌نشانی

-

çeşme +

‫چشمه

-

çöp +

‫زباله

-

liman / liman +

‫بندر

-

otel +

‫هتل

-

hidrant +

‫شیر آتش نشانی

-

dönüm noktası +

‫نشان

-

posta kutusu +

‫صندوق پستی

-

mahalle +

‫محلّه

-

neon ışık +

‫نور نئون

-

gece kulübü +

‫کلوپ شبانه

-

eski şehir +

‫قسمت قدیمی شهر

-

opera +

‫اپرا

-

park +

‫پارک

-

bank +

‫نیمکت

-

otopark +

‫پارکینگ

-

telefon kulübesi +

‫باجه تلفن

-

posta kodu (ZIP) +

‫کد پستی

-

cezaevi +

‫زندان

-

pub +

‫میخانه

-

manzara +

‫جاذبه‌های گردشگری

-

şehrin silueti +

‫افق

-

sokak lambası +

‫چراغ

-

turizm ofisi +

‫آژانس گردشگری

-

kule +

‫برج

-

tünel +

‫تونل

-

araç +

‫وسیله نقلیه

-

köy +

‫روستا

-

su kulesi +

‫برج مخزن آب

-
havaalanı
‫فرودگاه

-
apartman
‫منزل مسکونی

-
banka
‫بانک

-
büyük şehir
‫شهر بزرگ

-
bisiklet yolu
‫مسیر دوچرخه

-
tekne limanı
‫بندر قایق

-
sermaye
‫پایتخت

-
çan
‫آهنگ ناقوس

-
mezarlık
‫گورستان

-
sinema
‫سینما

-
şehir
‫شهر

-
şehir haritası
‫نقشه شهر

-
suç
‫جرم

-
gösteri
‫تظاهرات

-
fuar
‫نمایشگاه

-
itfaiye
‫آتش‌نشانی

-
çeşme
‫چشمه

-
çöp
‫زباله

-
liman / liman
‫بندر

-
otel
‫هتل

-
hidrant
‫شیر آتش نشانی

-
dönüm noktası
‫نشان

-
posta kutusu
‫صندوق پستی

-
mahalle
‫محلّه

-
neon ışık
‫نور نئون

-
gece kulübü
‫کلوپ شبانه

-
eski şehir
‫قسمت قدیمی شهر

-
opera
‫اپرا

-
park
‫پارک

-
bank
‫نیمکت

-
otopark
‫پارکینگ

-
telefon kulübesi
‫باجه تلفن

-
posta kodu (ZIP)
‫کد پستی

-
cezaevi
‫زندان

-
pub
‫میخانه

-
manzara
‫جاذبه‌های گردشگری

-
şehrin silueti
‫افق

-
sokak lambası
‫چراغ

-
turizm ofisi
‫آژانس گردشگری

-
kule
‫برج

-
tünel
‫تونل

-
araç
‫وسیله نقلیه

-
köy
‫روستا

-
su kulesi
‫برج مخزن آب