‫معماری     
Mimari

-

mimari +

‫معماری

-

arena +

‫سالن سرپوشیده

-

ahır +

‫انبار کاه

-

barok +

‫باروک

-

blok +

‫بلوک

-

tuğla ev +

‫خانه آجری

-

köprü +

‫پل

-

bina +

‫ساختمان

-

kale +

‫قلعه

-

katedral +

‫کلیسای جامع

-

sütun +

‫ستون

-

şantiye +

‫سایت ساختمان

-

kubbe +

‫گنبد

-

cephe +

‫نمای خارجی

-

futbol stadyumu +

‫استادیوم فوتبال

-

kale +

‫برج

-

eğik duvar +

‫سه گوشی کنار شیروانی

-

kapı +

‫دروازه

-

yarı ahşap ev +

‫خانه نیمه الوار

-

deniz feneri +

‫فانوس دریایی

-

anıt +

‫بنای تاریخی

-

cami +

‫مسجد

-

dikilitaş +

‫ابلیسک

-

ofis binası +

‫ساختمان اداری

-

çatı +

‫سقف

-

harabe +

‫خرابه

-

iskele +

‫داربست

-

gökdelen +

‫آسمان خراش

-

asma köprü +

‫پل معلّق

-

karo +

‫کاشی

-
mimari
‫معماری

-
arena
‫سالن سرپوشیده

-
ahır
‫انبار کاه

-
barok
‫باروک

-
blok
‫بلوک

-
tuğla ev
‫خانه آجری

-
köprü
‫پل

-
bina
‫ساختمان

-
kale
‫قلعه

-
katedral
‫کلیسای جامع

-
sütun
‫ستون

-
şantiye
‫سایت ساختمان

-
kubbe
‫گنبد

-
cephe
‫نمای خارجی

-
futbol stadyumu
‫استادیوم فوتبال

-
kale
‫برج

-
eğik duvar
‫سه گوشی کنار شیروانی

-
kapı
‫دروازه

-
yarı ahşap ev
‫خانه نیمه الوار

-
deniz feneri
‫فانوس دریایی

-
anıt
‫بنای تاریخی

-
cami
‫مسجد

-
dikilitaş
‫ابلیسک

-
ofis binası
‫ساختمان اداری

-
çatı
‫سقف

-
harabe
‫خرابه

-
iskele
‫داربست

-
gökdelen
‫آسمان خراش

-
asma köprü
‫پل معلّق

-
karo
‫کاشی