‫شهر     
Місто

-

аеропорт
aeroport
+

‫فرودگاه

-

житловий будинок
zhytlovyy budynok
+

‫منزل مسکونی

-

банк
bank
+

‫بانک

-

велике місто
velyke misto
+

‫شهر بزرگ

-

велосипедна доріжка
velosypedna dorizhka
+

‫مسیر دوچرخه

-

гавань для човнів
havanʹ dlya chovniv
+

‫بندر قایق

-

столиця
stolytsya
+

‫پایتخت

-

дзвоновий дзвін
dzvonovyy dzvin
+

‫آهنگ ناقوس

-

кладовище
kladovyshche
+

‫گورستان

-

кінотеатр
kinoteatr
+

‫سینما

-

місто
misto
+

‫شهر

-

карта міста
karta mista
+

‫نقشه شهر

-

злочинність
zlochynnistʹ
+

‫جرم

-

демонстрація
demonstratsiya
+

‫تظاهرات

-

ярмарок
yarmarok
+

‫نمایشگاه

-

пожежна команда
pozhezhna komanda
+

‫آتش‌نشانی

-

фонтан
fontan
+

‫چشمه

-

сміття
smittya
+

‫زباله

-

порт
port
+

‫بندر

-

готель
hotelʹ
+

‫هتل

-

гідрант
hidrant
+

‫شیر آتش نشانی

-

орієнтир
oriyentyr
+

‫نشان

-

поштовий ящик
poshtovyy yashchyk
+

‫صندوق پستی

-

сусідство
susidstvo
+

‫محلّه

-

неонове освітлення
neonove osvitlennya
+

‫نور نئون

-

нічний клуб
nichnyy klub
+

‫کلوپ شبانه

-

старе місто
stare misto
+

‫قسمت قدیمی شهر

-

опера
opera
+

‫اپرا

-

парк
park
+

‫پارک

-

лавка у парку
lavka u parku
+

‫نیمکت

-

місце стоянки
mistse stoyanky
+

‫پارکینگ

-

телефонна будка
telefonna budka
+

‫باجه تلفن

-

поштовий індекс
poshtovyy indeks
+

‫کد پستی

-

в'язниця
v'yaznytsya
+

‫زندان

-

пивна
pyvna
+

‫میخانه

-

пам'ятки
pam'yatky
+

‫جاذبه‌های گردشگری

-

горизонт
horyzont
+

‫افق

-

вуличний ліхтар
vulychnyy likhtar
+

‫چراغ

-

туристичне бюро
turystychne byuro
+

‫آژانس گردشگری

-

башта
bashta
+

‫برج

-

тунель
tunelʹ
+

‫تونل

-

транспортний засіб
transportnyy zasib
+

‫وسیله نقلیه

-

село
selo
+

‫روستا

-

водонапірна башта
vodonapirna bashta
+

‫برج مخزن آب

-
аеропорт
aeroport
‫فرودگاه

-
житловий будинок
zhytlovyy budynok
‫منزل مسکونی

-
банк
bank
‫بانک

-
велике місто
velyke misto
‫شهر بزرگ

-
велосипедна доріжка
velosypedna dorizhka
‫مسیر دوچرخه

-
гавань для човнів
havanʹ dlya chovniv
‫بندر قایق

-
столиця
stolytsya
‫پایتخت

-
дзвоновий дзвін
dzvonovyy dzvin
‫آهنگ ناقوس

-
кладовище
kladovyshche
‫گورستان

-
кінотеатр
kinoteatr
‫سینما

-
місто
misto
‫شهر

-
карта міста
karta mista
‫نقشه شهر

-
злочинність
zlochynnistʹ
‫جرم

-
демонстрація
demonstratsiya
‫تظاهرات

-
ярмарок
yarmarok
‫نمایشگاه

-
пожежна команда
pozhezhna komanda
‫آتش‌نشانی

-
фонтан
fontan
‫چشمه

-
сміття
smittya
‫زباله

-
порт
port
‫بندر

-
готель
hotelʹ
‫هتل

-
гідрант
hidrant
‫شیر آتش نشانی

-
орієнтир
oriyentyr
‫نشان

-
поштовий ящик
poshtovyy yashchyk
‫صندوق پستی

-
сусідство
susidstvo
‫محلّه

-
неонове освітлення
neonove osvitlennya
‫نور نئون

-
нічний клуб
nichnyy klub
‫کلوپ شبانه

-
старе місто
stare misto
‫قسمت قدیمی شهر

-
опера
opera
‫اپرا

-
парк
park
‫پارک

-
лавка у парку
lavka u parku
‫نیمکت

-
місце стоянки
mistse stoyanky
‫پارکینگ

-
телефонна будка
telefonna budka
‫باجه تلفن

-
поштовий індекс
poshtovyy indeks
‫کد پستی

-
в'язниця
v'yaznytsya
‫زندان

-
пивна
pyvna
‫میخانه

-
пам'ятки
pam'yatky
‫جاذبه‌های گردشگری

-
горизонт
horyzont
‫افق

-
вуличний ліхтар
vulychnyy likhtar
‫چراغ

-
туристичне бюро
turystychne byuro
‫آژانس گردشگری

-
башта
bashta
‫برج

-
тунель
tunelʹ
‫تونل

-
транспортний засіб
transportnyy zasib
‫وسیله نقلیه

-
село
selo
‫روستا

-
водонапірна башта
vodonapirna bashta
‫برج مخزن آب