‫خرید     
Покупки

-

хлібопекарня
khlibopekarnya
+

‫نانوایی

-

штрих-код
shtrykh-kod
+

‫بارکُد

-

книжковий магазин
knyzhkovyy mahazyn
+

‫کتابفروشی

-

кафе
kafe
+

‫کافه

-

аптека
apteka
+

‫داروخانه

-

хімчистка
khimchystka
+

‫خشک شویی

-

квітковий магазин
kvitkovyy mahazyn
+

‫گل فروشی

-

подарунок
podarunok
+

‫هدیه

-

ринок
rynok
+

‫بازار

-

критий ринок
krytyy rynok
+

‫مرکز خرید

-

газетний кіоск
hazetnyy kiosk
+

‫دکه روزنامه فروشی

-

аптека
apteka
+

‫داروخانه

-

поштамт
poshtamt
+

‫اداره پست

-

гончарня
honcharnya
+

‫سفالگری

-

продаж
prodazh
+

‫فروش

-

магазин
mahazyn
+

‫فروشگاه

-

покупка
pokupka
+

‫خرید

-

сумка для покупок
sumka dlya pokupok
+

‫کیسه خرید

-

корзина для покупок
korzyna dlya pokupok
+

‫سبد خرید

-

візок для покупок
vizok dlya pokupok
+

‫چرخ خرید

-

прогулянка по магазинах
prohulyanka po mahazynakh
+

‫تور خرید

-
хлібопекарня
khlibopekarnya
‫نانوایی

-
штрих-код
shtrykh-kod
‫بارکُد

-
книжковий магазин
knyzhkovyy mahazyn
‫کتابفروشی

-
кафе
kafe
‫کافه

-
аптека
apteka
‫داروخانه

-
хімчистка
khimchystka
‫خشک شویی

-
квітковий магазин
kvitkovyy mahazyn
‫گل فروشی

-
подарунок
podarunok
‫هدیه

-
ринок
rynok
‫بازار

-
критий ринок
krytyy rynok
‫مرکز خرید

-
газетний кіоск
hazetnyy kiosk
‫دکه روزنامه فروشی

-
аптека
apteka
‫داروخانه

-
поштамт
poshtamt
‫اداره پست

-
гончарня
honcharnya
‫سفالگری

-
продаж
prodazh
‫فروش

-
магазин
mahazyn
‫فروشگاه

-
покупка
pokupka
‫خرید

-
сумка для покупок
sumka dlya pokupok
‫کیسه خرید

-
корзина для покупок
korzyna dlya pokupok
‫سبد خرید

-
візок для покупок
vizok dlya pokupok
‫چرخ خرید

-
прогулянка по магазинах
prohulyanka po mahazynakh
‫تور خرید