‫حیوانات کوچک     
симпатія

-

мураха
murakha
+

‫مورچه

-

жук
zhuk
+

‫قاب‌بالان

-

птиця
ptytsya
+

‫پرنده

-

пташина клітка
ptashyna klitka
+

‫قفس پرنده

-

шпаківня
shpakivnya
+

‫خانه پرنده

-

джміль
dzhmilʹ
+

خرزنبوریان

-

метелик
metelyk
+

‫پروانه

-

гусениця
husenytsya
+

‫کرم ابریشم

-

сороконіжка
sorokonizhka
+

‫هزارپا

-

краб
krab
+

‫خرچنگ

-

муха
mukha
+

‫مگس

-

жаба
zhaba
+

‫قورباغه

-

золота рибка
zolota rybka
+

‫ماهی قرمز

-

коник
konyk
+

‫ملخ

-

морська свинка
morsʹka svynka
+

‫خوکچه هندی

-

хом'як
khom'yak
+

‫همستر

-

Їжак
Yizhak
+

‫جوجه تیغی

-

колібрі
kolibri
+

‫مگس‌ مرغ

-

ігуана
ihuana
+

‫سوسمار

-

комаха
komakha
+

‫حشره

-

медуза
meduza
+

‫چتر دریایی

-

кошеня
koshenya
+

‫بچه گربه

-

божа корівка
bozha korivka
+

‫پینه دوز

-

ящірка
yashchirka
+

‫مارمولک

-

воша
vosha
+

‫شپش

-

бабак
babak
+

‫مارموت

-

комар
komar
+

‫پشه

-

миша
mysha
+

‫موش

-

устриця
ustrytsya
+

‫صدف

-

скорпіон
skorpion
+

‫عقرب

-

морський коник
morsʹkyy konyk
+

‫اسب دریایی

-

мушля
mushlya
+

‫صدف

-

креветка
krevetka
+

‫میگو

-

павук
pavuk
+

‫عنکبوت

-

павутиння
pavutynnya
+

‫تار عنکبوت

-

морська зірка
morsʹka zirka
+

‫ستاره دریایی

-

оса
osa
+

‫زنبور

-
мураха
murakha
‫مورچه

-
жук
zhuk
‫قاب‌بالان

-
птиця
ptytsya
‫پرنده

-
пташина клітка
ptashyna klitka
‫قفس پرنده

-
шпаківня
shpakivnya
‫خانه پرنده

-
джміль
dzhmilʹ
خرزنبوریان

-
метелик
metelyk
‫پروانه

-
гусениця
husenytsya
‫کرم ابریشم

-
сороконіжка
sorokonizhka
‫هزارپا

-
краб
krab
‫خرچنگ

-
муха
mukha
‫مگس

-
жаба
zhaba
‫قورباغه

-
золота рибка
zolota rybka
‫ماهی قرمز

-
коник
konyk
‫ملخ

-
морська свинка
morsʹka svynka
‫خوکچه هندی

-
хом'як
khom'yak
‫همستر

-
Їжак
Yizhak
‫جوجه تیغی

-
колібрі
kolibri
‫مگس‌ مرغ

-
ігуана
ihuana
‫سوسمار

-
комаха
komakha
‫حشره

-
медуза
meduza
‫چتر دریایی

-
кошеня
koshenya
‫بچه گربه

-
божа корівка
bozha korivka
‫پینه دوز

-
ящірка
yashchirka
‫مارمولک

-
воша
vosha
‫شپش

-
бабак
babak
‫مارموت

-
комар
komar
‫پشه

-
миша
mysha
‫موش

-
устриця
ustrytsya
‫صدف

-
скорпіон
skorpion
‫عقرب

-
морський коник
morsʹkyy konyk
‫اسب دریایی

-
мушля
mushlya
‫صدف

-
креветка
krevetka
‫میگو

-
павук
pavuk
‫عنکبوت

-
павутиння
pavutynnya
‫تار عنکبوت

-
морська зірка
morsʹka zirka
‫ستاره دریایی

-
оса
osa
‫زنبور