‫خرید     
购物

-

面包店
miànbāo diàn
+

‫نانوایی

-

条形码
tiáoxíngmǎ
+

‫بارکُد

-

书店
shūdiàn
+

‫کتابفروشی

-

咖啡馆
kā fēi guǎn
+

‫کافه

-

卫生用品商店
wèishēng yòngpǐn shāngdiàn
+

‫داروخانه

-

干洗店
gānxǐ diàn
+

‫خشک شویی

-

花店
huā diàn
+

‫گل فروشی

-

礼物
lǐwù
+

‫هدیه

-

市场
shìchǎng
+

‫بازار

-

商场
shāngchǎng
+

‫مرکز خرید

-

书报亭
shū bàotíng
+

‫دکه روزنامه فروشی

-

药店
yàodiàn
+

‫داروخانه

-

邮局
yóujú
+

‫اداره پست

-

陶器
táoqì
+

‫سفالگری

-

出售
chūshòu
+

‫فروش

-


diàn
+

‫فروشگاه

-

购物
gòuwù
+

‫خرید

-

购物袋
gòuwù dài
+

‫کیسه خرید

-

购物篮
gòuwù lán
+

‫سبد خرید

-

购物车
gòuwù chē
+

‫چرخ خرید

-

逛街购物
guàngjiē gòuwù
+

‫تور خرید

-
面包店
miànbāo diàn
‫نانوایی

-
条形码
tiáoxíngmǎ
‫بارکُد

-
书店
shūdiàn
‫کتابفروشی

-
咖啡馆
kā fēi guǎn
‫کافه

-
卫生用品商店
wèishēng yòngpǐn shāngdiàn
‫داروخانه

-
干洗店
gānxǐ diàn
‫خشک شویی

-
花店
huā diàn
‫گل فروشی

-
礼物
lǐwù
‫هدیه

-
市场
shìchǎng
‫بازار

-
商场
shāngchǎng
‫مرکز خرید

-
书报亭
shū bàotíng
‫دکه روزنامه فروشی

-
药店
yàodiàn
‫داروخانه

-
邮局
yóujú
‫اداره پست

-
陶器
táoqì
‫سفالگری

-
出售
chūshòu
‫فروش

-

diàn
‫فروشگاه

-
购物
gòuwù
‫خرید

-
购物袋
gòuwù dài
‫کیسه خرید

-
购物篮
gòuwù lán
‫سبد خرید

-
购物车
gòuwù chē
‫چرخ خرید

-
逛街购物
guàngjiē gòuwù
‫تور خرید