Militaire     
ทหาร

-

เรือบรรทุกเครื่องบิน
reua-ban′-tóok′-krêuang-bin′
+

le porte-avions

-

กระสุน
grà′-sǒon′
+

la munition

-

เกราะ
gràw′
+

l'armement

-

กองทัพบก
gawng-táp′-bòk′
+

l'armée

-

การจับกุม
gan-jàp′-goom′
+

l'arrestation

-

ระเบิดปรมาณู
rá′-bèr̶t-bhà′-rá′-ma-noo
+

la bombe atomique

-

การโจมตี
gan-jom-dhee
+

l'attaque

-

ลวดหนาม
lûat-nǎm
+

les barbelés

-

ระเบิด
rá′-bèr̶t
+

l'explosion

-

ลูกระเบิด
lôok-rá′-bèr̶t
+

la bombe

-

ปืนใหญ่
bheun-yài′
+

le canon

-

ซองกระสุน
sawng-grà′-sǒon′
+

la cartouche

-

ตราอาร์ม
dhra-am
+

le blason

-

การป้องกันตัว
gan-bhâwng-gan′-dhua
+

la défense

-

การทำลาย
gan-tam′-lai
+

la destruction

-

การต่อสู้
gan-dhàw-sôo
+

la lutte

-

เครื่องบินทิ้งระเบิด
krêuang-bin′-tíng′-rá′-bèr̶t
+

le chasseur-bombardier

-

หน้ากากก๊าซ
nâ-gàk-gás
+

le masque à gaz

-

ผู้รักษาความปลอดภัย
pôo-rák′-sàk-wam-bhlàwt-pai′
+

la garde

-

ระเบิดมือ
rá′-bèr̶t-meu
+

la grenade à main

-

กุญแจมือ
goon′-jæ-meu
+

les menottes

-

หมวกเหล็ก
mùak-lèk′
+

le casque

-

การเดินทัพ
gan-der̶n-táp′
+

la marche

-

เหรียญ
rǐan
+

la médaille

-

ทหาร
tá′-hǎn
+

l'armée

-

กองทัพเรือ
gawng-táp′-reua
+

la marine

-

ความสงบสุข
kwam-sà′-ngòp′-sòok′
+

la paix

-

นักบิน
nák′-bin′
+

le pilote

-

ปืนพก
bheun-pók′
+

le pistolet

-

ปืนพกลูกโม่
bheun-pók′-lôok-môh
+

le revolver

-

ปืนไรเฟิล
bheun-rai′-fer̶n
+

le fusil

-

จรวด
jà′-rùat
+

la fusée

-

นักยิง
nák′-ying′
+

le tireur

-

การยิง
gan-ying′
+

le tir

-

ทหาร
tá′-hǎn
+

le soldat

-

เรือดำน้ำ
reua-dam′-nám
+

le sous-marin

-

การเฝ้าระวัง
gan-fâo′-rá′-wang′
+

la surveillance

-

ดาบ
dàp
+

l'épée

-

รถถัง
rót′-tǎng′
+

le char (d'assaut)

-

เครื่องแบบ
krêuang-bæ̀p
+

l'uniforme

-

ชัยชนะ
chai′-chá′-ná′
+

la victoire

-

ผู้ชนะ
pôo-chá′-ná′
+

le vainqueur

-
เรือบรรทุกเครื่องบิน
reua-ban′-tóok′-krêuang-bin′
le porte-avions

-
กระสุน
grà′-sǒon′
la munition

-
เกราะ
gràw′
l'armement

-
กองทัพบก
gawng-táp′-bòk′
l'armée

-
การจับกุม
gan-jàp′-goom′
l'arrestation

-
ระเบิดปรมาณู
rá′-bèr̶t-bhà′-rá′-ma-noo
la bombe atomique

-
การโจมตี
gan-jom-dhee
l'attaque

-
ลวดหนาม
lûat-nǎm
les barbelés

-
ระเบิด
rá′-bèr̶t
l'explosion

-
ลูกระเบิด
lôok-rá′-bèr̶t
la bombe

-
ปืนใหญ่
bheun-yài′
le canon

-
ซองกระสุน
sawng-grà′-sǒon′
la cartouche

-
ตราอาร์ม
dhra-am
le blason

-
การป้องกันตัว
gan-bhâwng-gan′-dhua
la défense

-
การทำลาย
gan-tam′-lai
la destruction

-
การต่อสู้
gan-dhàw-sôo
la lutte

-
เครื่องบินทิ้งระเบิด
krêuang-bin′-tíng′-rá′-bèr̶t
le chasseur-bombardier

-
หน้ากากก๊าซ
nâ-gàk-gás
le masque à gaz

-
ผู้รักษาความปลอดภัย
pôo-rák′-sàk-wam-bhlàwt-pai′
la garde

-
ระเบิดมือ
rá′-bèr̶t-meu
la grenade à main

-
กุญแจมือ
goon′-jæ-meu
les menottes

-
หมวกเหล็ก
mùak-lèk′
le casque

-
การเดินทัพ
gan-der̶n-táp′
la marche

-
เหรียญ
rǐan
la médaille

-
ทหาร
tá′-hǎn
l'armée

-
กองทัพเรือ
gawng-táp′-reua
la marine

-
ความสงบสุข
kwam-sà′-ngòp′-sòok′
la paix

-
นักบิน
nák′-bin′
le pilote

-
ปืนพก
bheun-pók′
le pistolet

-
ปืนพกลูกโม่
bheun-pók′-lôok-môh
le revolver

-
ปืนไรเฟิล
bheun-rai′-fer̶n
le fusil

-
จรวด
jà′-rùat
la fusée

-
นักยิง
nák′-ying′
le tireur

-
การยิง
gan-ying′
le tir

-
ทหาร
tá′-hǎn
le soldat

-
เรือดำน้ำ
reua-dam′-nám
le sous-marin

-
การเฝ้าระวัง
gan-fâo′-rá′-wang′
la surveillance

-
ดาบ
dàp
l'épée

-
รถถัง
rót′-tǎng′
le char (d'assaut)

-
เครื่องแบบ
krêuang-bæ̀p
l'uniforme

-
ชัยชนะ
chai′-chá′-ná′
la victoire

-
ผู้ชนะ
pôo-chá′-ná′
le vainqueur