Religion     
ศาสนา

-

เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
+

la fête de Pâques

-

ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
+

l'œuf de Pâques

-

นางฟ้า
nang-fá
+

l'ange

-

ระฆัง
rá′-kang′
+

la cloche

-

พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
+

la bible

-

บิชอป
bì′-châwp
+

l'évêque

-

การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
+

la bénédiction

-

พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
+

le bouddhisme

-

ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
+

le christianisme

-

ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
+

le cadeau de Noël

-

ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
+

l'arbre de Noël

-

โบสถ์
bòt
+

l'église

-

โลงศพ
long-sòp′
+

le cercueil

-

การสร้าง
gan-sâng
+

la création

-

ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
+

le crucifix

-

ภูต
pôot
+

le diable

-

พระเจ้า
prá′-jâo′
+

le dieu

-

ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
+

l'hindouisme

-

ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
+

l'islam

-

ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
+

le judaïsme

-

การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
+

la méditation

-

มัมมี่
mam′-mêe
+

la momie

-

ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
+

le musulman

-

สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
+

le pape

-

การภาวนา
gan-pao-na
+

la prière

-

นักบวช
nák′-bùat
+

le prêtre

-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
+

la religion

-

การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
+

l'office religieux / la messe

-

สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
+

la synagogue

-

วัด
wát′
+

le temple

-

สุสาน
sòo′-sǎn
+

le tombeau

-
เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
la fête de Pâques

-
ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
l'œuf de Pâques

-
นางฟ้า
nang-fá
l'ange

-
ระฆัง
rá′-kang′
la cloche

-
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
la bible

-
บิชอป
bì′-châwp
l'évêque

-
การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
la bénédiction

-
พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
le bouddhisme

-
ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
le christianisme

-
ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
le cadeau de Noël

-
ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
l'arbre de Noël

-
โบสถ์
bòt
l'église

-
โลงศพ
long-sòp′
le cercueil

-
การสร้าง
gan-sâng
la création

-
ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
le crucifix

-
ภูต
pôot
le diable

-
พระเจ้า
prá′-jâo′
le dieu

-
ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
l'hindouisme

-
ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
l'islam

-
ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
le judaïsme

-
การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
la méditation

-
มัมมี่
mam′-mêe
la momie

-
ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
le musulman

-
สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
le pape

-
การภาวนา
gan-pao-na
la prière

-
นักบวช
nák′-bùat
le prêtre

-
ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
la religion

-
การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
l'office religieux / la messe

-
สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
la synagogue

-
วัด
wát′
le temple

-
สุสาน
sòo′-sǎn
le tombeau