Arts     
ศิลปะ

-

เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
+

les applaudissements

-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
+

l'art

-

การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
+

le salut

-

แปรง
bhræng
+

le pinceau

-

สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
+

le livre de coloriage

-

นักเต้น
nák′-dhên′
+

la danseuse

-

การวาดภาพ
gan-wât-pâp
+

le dessin

-

แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
+

la galerie

-

หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
+

la fenêtre

-

กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
+

le graffiti

-

หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
+

l'artisanat

-

งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
+

la mosaïque

-

จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
+

la fresque

-

พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
+

le musée

-

การแสดง
gan-sà′-dæng
+

la représentation

-

ภาพ
pâp
+

l'image

-

บทกวี
bòt′-gà′-wee
+

le poème

-

ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
+

la sculpture

-

เพลง
playng
+

la chanson

-

อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
+

la statue

-

สีน้ำ
sěe-nám
+

la peinture à l'eau

-
เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
les applaudissements

-
ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
l'art

-
การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
le salut

-
แปรง
bhræng
le pinceau

-
สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
le livre de coloriage

-
นักเต้น
nák′-dhên′
la danseuse

-
การวาดภาพ
gan-wât-pâp
le dessin

-
แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
la galerie

-
หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
la fenêtre

-
กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
le graffiti

-
หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
l'artisanat

-
งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
la mosaïque

-
จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
la fresque

-
พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
le musée

-
การแสดง
gan-sà′-dæng
la représentation

-
ภาพ
pâp
l'image

-
บทกวี
bòt′-gà′-wee
le poème

-
ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
la sculpture

-
เพลง
playng
la chanson

-
อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
la statue

-
สีน้ำ
sěe-nám
la peinture à l'eau