Shopping     
ช้อปปิ้ง

-

เบเกอรี่
bay-gur̶-rêe
+

la boulangerie

-

บาร์โค้ด
ba-kót
+

le code-barres

-

ร้านหนังสือ
rán-nǎng′-sěu
+

la librairie

-

คาเฟ่
ka-fê′
+

le café

-

ร้านขายยา
rán-kǎi-ya
+

la droguerie

-

ร้านซักแห้ง
rán-sák′-hæ̂ng
+

le nettoyage à sec

-

ร้านดอกไม้
rán-dàwk-mái′
+

le fleuriste

-

ของขวัญ
kǎwng-kwǎn′
+

le cadeau

-

ตลาด
dhà′-làt
+

le marché

-

ตลาดนัด
dhà′-làt-nát′
+

la halle

-

ร้านขายหนังสือพิมพ์
rán-kǎi-nǎng′-sěu-pim′
+

le kiosque à journaux

-

ร้านขายยา
rán-kǎi-ya
+

la pharmacie

-

ที่ทำการไปรษณีย์
têe-tam′-gan-bhrai′-sà′-nee
+

le bureau de poste

-

เครื่องปั้นดินเผา
krêuang-bhân′-din′-pǎo′
+

la poterie

-

การขาย
gan-kǎi
+

la vente

-

ร้านค้า
rán-ká
+

la boutique

-

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′
+

les achats

-

ถุงช้อปปิ้ง
tǒong′-cháwp-bhîng′
+

le sac

-

ตะกร้าช้อปปิ้ง
dhà′-grâ-cháwp-bhîng′
+

le panier

-

รถเข็นช้อปปิ้ง
rót′-kěn′-cháwp-bhîng′
+

le caddie

-

การเดินเล่นช้อปปิ้ง
gan-der̶n-lên′-cháwp-bhîng′
+

le shopping

-
เบเกอรี่
bay-gur̶-rêe
la boulangerie

-
บาร์โค้ด
ba-kót
le code-barres

-
ร้านหนังสือ
rán-nǎng′-sěu
la librairie

-
คาเฟ่
ka-fê′
le café

-
ร้านขายยา
rán-kǎi-ya
la droguerie

-
ร้านซักแห้ง
rán-sák′-hæ̂ng
le nettoyage à sec

-
ร้านดอกไม้
rán-dàwk-mái′
le fleuriste

-
ของขวัญ
kǎwng-kwǎn′
le cadeau

-
ตลาด
dhà′-làt
le marché

-
ตลาดนัด
dhà′-làt-nát′
la halle

-
ร้านขายหนังสือพิมพ์
rán-kǎi-nǎng′-sěu-pim′
le kiosque à journaux

-
ร้านขายยา
rán-kǎi-ya
la pharmacie

-
ที่ทำการไปรษณีย์
têe-tam′-gan-bhrai′-sà′-nee
le bureau de poste

-
เครื่องปั้นดินเผา
krêuang-bhân′-din′-pǎo′
la poterie

-
การขาย
gan-kǎi
la vente

-
ร้านค้า
rán-ká
la boutique

-
ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′
les achats

-
ถุงช้อปปิ้ง
tǒong′-cháwp-bhîng′
le sac

-
ตะกร้าช้อปปิ้ง
dhà′-grâ-cháwp-bhîng′
le panier

-
รถเข็นช้อปปิ้ง
rót′-kěn′-cháwp-bhîng′
le caddie

-
การเดินเล่นช้อปปิ้ง
gan-der̶n-lên′-cháwp-bhîng′
le shopping