Bureau     
สำนักงาน

-

ปากกาลูกลื่น
bhàk-ga-lôok-lêun
+

le stylo à bille

-

ช่วงพัก
chûang-pák′
+

la pause

-

กระเป๋าเอกสาร
grà′-bhǎo′-àyk-gà′-sǎn
+

le porte-document

-

ดินสอสี
din′-sǎw-sěe
+

le crayon de couleur

-

การประชุม
gan-bhrà′-choom′
+

la conférence

-

ห้องประชุม
hâwng-bhrà′-choom′
+

la salle de conférence

-

สำเนา
sǎm′-nao′
+

la copie

-

แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ
fǽm-rai-chêu-pôo-dhìt′-dhàw
+

le répertoire

-

แฟ้มข้อมูล
fǽm-kâw-moon
+

le classeur

-

ตู้เก็บเอกสาร
dhôo-gèp′-àyk-sǎn
+

l'armoire de classement

-

ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
+

le stylo à plume

-

ถาดจดหมาย
tàt-jòt′-mǎi
+

la corbeille à courrier

-

ปากกามาร์คเกอร์
bhàk-ga-mâk-gur̶
+

le marqueur

-

สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
+

le cahier

-

กระดาษจดบันทึก
grà′-dàt-jòt′-ban′-téuk′
+

le bloc-notes

-

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
+

le bureau

-

เก้าอี้สำนักงาน
gâo′-êe-sǎm′-nák′-ngan
+

la chaise de bureau

-

การทำงานล่วงเวลา
gan-tam′-ngan-lûang-way-la
+

les heures supplémentaires

-

คลิปหนีบกระดาษ
klíp′-nèep-grà′-dàt
+

le trombone

-

ดินสอ
din′-sǎw
+

le crayon à papier

-

ที่เจาะรู
têe-jàw′-roo
+

la perforeuse

-

ตู้เซฟ
dhôo-séf′
+

le coffre

-

ที่เหลาดินสอ
têe-lǎo′-din′-sǎw
+

le taille-crayon

-

เศษกระดาษ
sàyt-grà′-dàt
+

le papier déchiqueté

-

เครื่องทำลายเอกสาร
krêuang-tam′-lai-àyk-sǎn
+

le destructeur de documents

-

เข้าสันแบบเกลียว
kâo′-sǎn′-bæ̀p-gleeo
+

la reliure à spirale

-

ลูกแม็กเย็บกระดาษ
lôok-mǽk′-yép′-grà′-dàt
+

l'agrafe

-

แม็กเย็บกระดาษ
mǽk′-yép′-grà′-dàt
+

l'agrafeuse

-

เครื่องพิมพ์ดีด
krêuang-pim′-dèet
+

la machine à écrire

-

ที่ทำงาน
têe-tam′-ngan
+

le poste de travail

-
ปากกาลูกลื่น
bhàk-ga-lôok-lêun
le stylo à bille

-
ช่วงพัก
chûang-pák′
la pause

-
กระเป๋าเอกสาร
grà′-bhǎo′-àyk-gà′-sǎn
le porte-document

-
ดินสอสี
din′-sǎw-sěe
le crayon de couleur

-
การประชุม
gan-bhrà′-choom′
la conférence

-
ห้องประชุม
hâwng-bhrà′-choom′
la salle de conférence

-
สำเนา
sǎm′-nao′
la copie

-
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ
fǽm-rai-chêu-pôo-dhìt′-dhàw
le répertoire

-
แฟ้มข้อมูล
fǽm-kâw-moon
le classeur

-
ตู้เก็บเอกสาร
dhôo-gèp′-àyk-sǎn
l'armoire de classement

-
ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
le stylo à plume

-
ถาดจดหมาย
tàt-jòt′-mǎi
la corbeille à courrier

-
ปากกามาร์คเกอร์
bhàk-ga-mâk-gur̶
le marqueur

-
สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
le cahier

-
กระดาษจดบันทึก
grà′-dàt-jòt′-ban′-téuk′
le bloc-notes

-
สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
le bureau

-
เก้าอี้สำนักงาน
gâo′-êe-sǎm′-nák′-ngan
la chaise de bureau

-
การทำงานล่วงเวลา
gan-tam′-ngan-lûang-way-la
les heures supplémentaires

-
คลิปหนีบกระดาษ
klíp′-nèep-grà′-dàt
le trombone

-
ดินสอ
din′-sǎw
le crayon à papier

-
ที่เจาะรู
têe-jàw′-roo
la perforeuse

-
ตู้เซฟ
dhôo-séf′
le coffre

-
ที่เหลาดินสอ
têe-lǎo′-din′-sǎw
le taille-crayon

-
เศษกระดาษ
sàyt-grà′-dàt
le papier déchiqueté

-
เครื่องทำลายเอกสาร
krêuang-tam′-lai-àyk-sǎn
le destructeur de documents

-
เข้าสันแบบเกลียว
kâo′-sǎn′-bæ̀p-gleeo
la reliure à spirale

-
ลูกแม็กเย็บกระดาษ
lôok-mǽk′-yép′-grà′-dàt
l'agrafe

-
แม็กเย็บกระดาษ
mǽk′-yép′-grà′-dàt
l'agrafeuse

-
เครื่องพิมพ์ดีด
krêuang-pim′-dèet
la machine à écrire

-
ที่ทำงาน
têe-tam′-ngan
le poste de travail