Temps     
เวลา

-

นาฬิกาปลุก
na-lí′-ga-bhlòok′
+

le réveil

-

ยุคโบราณ
yóok′-boh-ran
+

l'Antiquité

-

โบราณวัตถุ
boh-ran-wát′-tòo′
+

l'antiquité

-

สมุดนัดหมาย
sà′-móot′-nát′-mǎi
+

l'agenda

-

ฤดูใบไม้ร่วง
réu′-doo-bai′-mái-rûang
+

l'automne

-

การหยุดพัก
gan-yòot′-pák′
+

la pause

-

ปฏิทิน
bhà′-dhì′-tin′
+

le calendrier

-

ศตวรรษ
sà′-dhà′-wát′
+

le siècle

-

นาฬิกา
na-lí′-ga
+

la montre

-

ช่วงพักดื่มกาแฟ
chûang-pák′-dèum-ga-fæ
+

la pause-café

-

วันที่
wan′-têe
+

la date

-

นาฬิกาดิจิตอล
na-lí′-ga-dì′-jì′-dhawn
+

la montre digitale

-

สุริยุปราคา
sòo′-rí′-yóop′-bhà′-ra-ka
+

l'éclipse

-

สิ้นสุด
sîn′-sòot′
+

la fin

-

อนาคต
à′-na-kót′
+

l'avenir

-

ประวัติศาสตร์
bhrà′-wàt′-sàt
+

l'histoire

-

นาฬิกาทราย
na-lí′-ga-sai
+

le sablier

-

ยุคกลาง
yóok′-glang
+

Moyen-Age

-

เดือน
deuan
+

le mois

-

ตอนเช้า
dhawn-cháo
+

le matin

-

อดีต
à′-dèet
+

le passé

-

นาฬิกาพก
na-lí′-ga-pók′
+

la montre de poche

-

การตรงต่อเวลา
gan-dhrong′-dhàw-way-la
+

la ponctualité

-

ความเร่งรีบ
kwam-rêng′-rêep
+

la hâte

-

ฤดูกาล
réu′-doo-gan
+

les saisons

-

ฤดูใบไม้ผลิ
réu′-doo-bai′-mái-plì′
+

le printemps

-

นาฬิกาแดด
na-lí′-ga-dæ̀t
+

le cadran solaire

-

พระอาทิตย์ขึ้น
prá′-a-tít′-kêun′
+

le lever du soleil

-

พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
+

le coucher du soleil

-

ช่วงเวลา
chûang-way-la
+

le temps

-

เวลา
way-la
+

l'heure

-

เวลาที่รอคอย
way-la-têe-raw-kawy
+

le temps d'attente

-

วันหยุดสุดสัปดาห์
wan′-yòot′-sòot′-sàp′-da
+

le week-end

-

ปี
bhee
+

l'année

-
นาฬิกาปลุก
na-lí′-ga-bhlòok′
le réveil

-
ยุคโบราณ
yóok′-boh-ran
l'Antiquité

-
โบราณวัตถุ
boh-ran-wát′-tòo′
l'antiquité

-
สมุดนัดหมาย
sà′-móot′-nát′-mǎi
l'agenda

-
ฤดูใบไม้ร่วง
réu′-doo-bai′-mái-rûang
l'automne

-
การหยุดพัก
gan-yòot′-pák′
la pause

-
ปฏิทิน
bhà′-dhì′-tin′
le calendrier

-
ศตวรรษ
sà′-dhà′-wát′
le siècle

-
นาฬิกา
na-lí′-ga
la montre

-
ช่วงพักดื่มกาแฟ
chûang-pák′-dèum-ga-fæ
la pause-café

-
วันที่
wan′-têe
la date

-
นาฬิกาดิจิตอล
na-lí′-ga-dì′-jì′-dhawn
la montre digitale

-
สุริยุปราคา
sòo′-rí′-yóop′-bhà′-ra-ka
l'éclipse

-
สิ้นสุด
sîn′-sòot′
la fin

-
อนาคต
à′-na-kót′
l'avenir

-
ประวัติศาสตร์
bhrà′-wàt′-sàt
l'histoire

-
นาฬิกาทราย
na-lí′-ga-sai
le sablier

-
ยุคกลาง
yóok′-glang
Moyen-Age

-
เดือน
deuan
le mois

-
ตอนเช้า
dhawn-cháo
le matin

-
อดีต
à′-dèet
le passé

-
นาฬิกาพก
na-lí′-ga-pók′
la montre de poche

-
การตรงต่อเวลา
gan-dhrong′-dhàw-way-la
la ponctualité

-
ความเร่งรีบ
kwam-rêng′-rêep
la hâte

-
ฤดูกาล
réu′-doo-gan
les saisons

-
ฤดูใบไม้ผลิ
réu′-doo-bai′-mái-plì′
le printemps

-
นาฬิกาแดด
na-lí′-ga-dæ̀t
le cadran solaire

-
พระอาทิตย์ขึ้น
prá′-a-tít′-kêun′
le lever du soleil

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
le coucher du soleil

-
ช่วงเวลา
chûang-way-la
le temps

-
เวลา
way-la
l'heure

-
เวลาที่รอคอย
way-la-têe-raw-kawy
le temps d'attente

-
วันหยุดสุดสัปดาห์
wan′-yòot′-sòot′-sàp′-da
le week-end

-
ปี
bhee
l'année