‫תקשורת‬     
Comunicació

-

la direcció +

‫כתובת‬

-

l'alfabet +

‫האלפבית‬

-

el contestador +

‫משיבון‬

-

l'antena +

‫אנטנה‬

-

la trucada +

‫שיחה‬

-

el cd +

‫דיסק‬

-

la comunicació +

‫תקשורת‬

-

la confidencialitat +

‫סודיות‬

-

la connexió +

‫חיבור‬

-

la discussió +

‫דיון‬

-

l'e-mail +

‫דוא"ל‬

-

l'entreteniment +

‫בידור‬

-

l'enviament exprés +

‫פריט אקספרס‬

-

el fax +

‫מכשיר פקס‬

-

la indústria del cinema +

‫תעשיית הקולנוע‬

-

la font +

‫גופן‬

-

la benvinguda +

‫ברכה‬

-

la salutació +

‫ברכה‬

-

la targeta de felicitació +

‫כרטיס ברכה‬

-

els auriculars +

‫אוזניות‬

-

la icona +

‫סמל‬

-

la informació +

‫מידע‬

-

internet +

‫אינטרנט‬

-

l'entrevista +

‫ראיון‬

-

el teclat +

‫מקלדת‬

-

la lletra +

‫אות‬

-

la carta +

‫מכתב‬

-

la revista +

‫מגזין‬

-

el medi +

‫מדיה‬

-

el micròfon +

‫מיקרופון‬

-

el mòbil +

‫טלפון נייד‬

-

el mòdem +

‫מודם‬

-

el monitor +

‫צג‬

-

l'estoreta del ratolí +

‫משטח עכבר‬

-

les notícies +

‫חדשות‬

-

el diari +

‫עיתון‬

-

el soroll +

‫רעש‬

-

la nota +

‫פתק‬

-

les notes +

‫פתק‬

-

el telèfon públic +

‫טלפון ציבורי‬

-

la foto +

‫תמונה‬

-

l'àlbum de fotos +

‫אלבום תמונות‬

-

la postal +

‫גלויה‬

-

l'apartament de correus +

‫תיבת דואר‬

-

la ràdio +

‫רדיו‬

-

l'auricular +

‫שפופרת‬

-

el control remot +

‫שלט רחוק‬

-

el satèl·lit +

‫לווין‬

-

la pantalla +

‫מסך‬

-

el senyal +

‫שלט‬

-

la signatura +

‫חתימה‬

-

el telèfon intel·ligent +

‫סמרטפון‬

-

l'altaveu +

‫רמקול‬

-

el segell +

‫בול‬

-

el paper de carta +

‫נייר מכתבים‬

-

la trucada +

‫שיחת טלפון‬

-

la conversa telefònica +

‫שיחת טלפון‬

-

la càmera de televisió +

‫מצלמת טלוויזיה‬

-

el text +

‫טקסט‬

-

la televisió +

‫טלוויזיה‬

-

la cinta de vídeo +

‫קלטת וידאו‬

-

el walkie-talkie / transmissor +

‫מכשיר קשר‬

-

la pàgina web +

‫דף אינטרנט‬

-

la paraula +

‫מילה‬

-
la direcció
‫כתובת‬

-
l'alfabet
‫האלפבית‬

-
el contestador
‫משיבון‬

-
l'antena
‫אנטנה‬

-
la trucada
‫שיחה‬

-
el cd
‫דיסק‬

-
la comunicació
‫תקשורת‬

-
la confidencialitat
‫סודיות‬

-
la connexió
‫חיבור‬

-
la discussió
‫דיון‬

-
l'e-mail
‫דוא"ל‬

-
l'entreteniment
‫בידור‬

-
l'enviament exprés
‫פריט אקספרס‬

-
el fax
‫מכשיר פקס‬

-
la indústria del cinema
‫תעשיית הקולנוע‬

-
la font
‫גופן‬

-
la benvinguda
‫ברכה‬

-
la salutació
‫ברכה‬

-
la targeta de felicitació
‫כרטיס ברכה‬

-
els auriculars
‫אוזניות‬

-
la icona
‫סמל‬

-
la informació
‫מידע‬

-
internet
‫אינטרנט‬

-
l'entrevista
‫ראיון‬

-
el teclat
‫מקלדת‬

-
la lletra
‫אות‬

-
la carta
‫מכתב‬

-
la revista
‫מגזין‬

-
el medi
‫מדיה‬

-
el micròfon
‫מיקרופון‬

-
el mòbil
‫טלפון נייד‬

-
el mòdem
‫מודם‬

-
el monitor
‫צג‬

-
l'estoreta del ratolí
‫משטח עכבר‬

-
les notícies
‫חדשות‬

-
el diari
‫עיתון‬

-
el soroll
‫רעש‬

-
la nota
‫פתק‬

-
les notes
‫פתק‬

-
el telèfon públic
‫טלפון ציבורי‬

-
la foto
‫תמונה‬

-
l'àlbum de fotos
‫אלבום תמונות‬

-
la postal
‫גלויה‬

-
l'apartament de correus
‫תיבת דואר‬

-
la ràdio
‫רדיו‬

-
l'auricular
‫שפופרת‬

-
el control remot
‫שלט רחוק‬

-
el satèl·lit
‫לווין‬

-
la pantalla
‫מסך‬

-
el senyal
‫שלט‬

-
la signatura
‫חתימה‬

-
el telèfon intel·ligent
‫סמרטפון‬

-
l'altaveu
‫רמקול‬

-
el segell
‫בול‬

-
el paper de carta
‫נייר מכתבים‬

-
la trucada
‫שיחת טלפון‬

-
la conversa telefònica
‫שיחת טלפון‬

-
la càmera de televisió
‫מצלמת טלוויזיה‬

-
el text
‫טקסט‬

-
la televisió
‫טלוויזיה‬

-
la cinta de vídeo
‫קלטת וידאו‬

-
el walkie-talkie / transmissor
‫מכשיר קשר‬

-
la pàgina web
‫דף אינטרנט‬

-
la paraula
‫מילה‬