‫מונחים מופשטים‬     
Abstract terms

-

administration

‫אדמיניסטרציה‬

-

advertising

‫פרסום‬

-

arrow

‫חץ‬

-

ban

‫איסור‬

-

career

‫קריירה‬

-

center

‫מרכז‬

-

choice

‫בחירה‬

-

collaboration

‫שיתוף פעולה‬

-

color

‫צבע‬

-

contact

‫מגע‬

-

danger

‫סכנה‬

-

declaration of love

‫הצהרת אהבה‬

-

decline

‫דרדור‬

-

definition

‫הגדרה‬

-

difference

‫הבדל‬

-

difficulty

‫קושי‬

-

direction

‫כיוון‬

-

discovery

‫גילוי‬

-

disorder

‫הפרעה‬

-

distance

‫מרחק‬

-

distance

‫מרחק‬

-

diversity

‫גיוון‬

-

effort

‫מאמץ‬

-

exploration

‫חקר‬

-

fall

‫נפילה‬

-

force

‫כוח‬

-

fragrance

‫ניחוח‬

-

freedom

‫חופש‬

-

ghost

‫רוח רפאים‬

-

half

‫חצי‬

-

height

‫גובה‬

-

help

‫עזרה‬

-

hiding place

‫מחבוא‬

-

homeland

‫מולדת‬

-

hygiene

‫היגיינה‬

-

idea

‫רעיון‬

-

illusion

‫אשליה‬

-

imagination

‫דמיון‬

-

intelligence

‫אינטיליגנציה‬

-

invitation

‫הזמנה‬

-

justice

‫צדק‬

-

light

‫אור‬

-

look

‫מראה‬

-

loss

‫אובדן‬

-

magnification

‫הגדלה‬

-

mistake

‫טעות‬

-

murder

‫רצח‬

-

nation

‫אומה‬

-

novelty

‫חידוש‬

-

option

‫אפשרות‬

-

patience

‫סבלנות‬

-

planning

‫תכנון‬

-

problem

‫בעיה‬

-

protection

‫הגנה‬

-

reflection

‫השתקפות‬

-

republic

‫רפובליקה‬

-

risk

‫סיכון‬

-

safety

‫בטיחות‬

-

secret

‫סוד‬

-

sex

‫מין‬

-

shadow

‫צל‬

-

size

‫גודל‬

-

solidarity

‫סולידריות‬

-

success

‫הצלחה‬

-

support

‫תמיכה‬

-

tradition

‫מסורת‬

-

weight

‫משקל‬

-
administration
‫אדמיניסטרציה‬

-
advertising
‫פרסום‬

-
arrow
‫חץ‬

-
ban
‫איסור‬

-
career
‫קריירה‬

-
center
‫מרכז‬

-
choice
‫בחירה‬

-
collaboration
‫שיתוף פעולה‬

-
color
‫צבע‬

-
contact
‫מגע‬

-
danger
‫סכנה‬

-
declaration of love
‫הצהרת אהבה‬

-
decline
‫דרדור‬

-
definition
‫הגדרה‬

-
difference
‫הבדל‬

-
difficulty
‫קושי‬

-
direction
‫כיוון‬

-
discovery
‫גילוי‬

-
disorder
‫הפרעה‬

-
distance
‫מרחק‬

-
distance
‫מרחק‬

-
diversity
‫גיוון‬

-
effort
‫מאמץ‬

-
exploration
‫חקר‬

-
fall
‫נפילה‬

-
force
‫כוח‬

-
fragrance
‫ניחוח‬

-
freedom
‫חופש‬

-
ghost
‫רוח רפאים‬

-
half
‫חצי‬

-
height
‫גובה‬

-
help
‫עזרה‬

-
hiding place
‫מחבוא‬

-
homeland
‫מולדת‬

-
hygiene
‫היגיינה‬

-
idea
‫רעיון‬

-
illusion
‫אשליה‬

-
imagination
‫דמיון‬

-
intelligence
‫אינטיליגנציה‬

-
invitation
‫הזמנה‬

-
justice
‫צדק‬

-
light
‫אור‬

-
look
‫מראה‬

-
loss
‫אובדן‬

-
magnification
‫הגדלה‬

-
mistake
‫טעות‬

-
murder
‫רצח‬

-
nation
‫אומה‬

-
novelty
‫חידוש‬

-
option
‫אפשרות‬

-
patience
‫סבלנות‬

-
planning
‫תכנון‬

-
problem
‫בעיה‬

-
protection
‫הגנה‬

-
reflection
‫השתקפות‬

-
republic
‫רפובליקה‬

-
risk
‫סיכון‬

-
safety
‫בטיחות‬

-
secret
‫סוד‬

-
sex
‫מין‬

-
shadow
‫צל‬

-
size
‫גודל‬

-
solidarity
‫סולידריות‬

-
success
‫הצלחה‬

-
support
‫תמיכה‬

-
tradition
‫מסורת‬

-
weight
‫משקל‬