‫מונחים מופשטים‬     
Abstraktné pojmy

-

administratíva

‫אדמיניסטרציה‬

-

reklama

‫פרסום‬

-

šípka

‫חץ‬

-

zákaz

‫איסור‬

-

kariéra

‫קריירה‬

-

centrum

‫מרכז‬

-

voľba

‫בחירה‬

-

spolupráca

‫שיתוף פעולה‬

-

farba

‫צבע‬

-

kontakt

‫מגע‬

-

nebezpečenstvo

‫סכנה‬

-

vyznanie lásky

‫הצהרת אהבה‬

-

chátranie

‫דרדור‬

-

definícia

‫הגדרה‬

-

rozdiel

‫הבדל‬

-

prekážka

‫קושי‬

-

smer

‫כיוון‬

-

objav

‫גילוי‬

-

neporiadok

‫הפרעה‬

-

diaľka

‫מרחק‬

-

vzdialenosť

‫מרחק‬

-

rozmanitosť

‫גיוון‬

-

snaha

‫מאמץ‬

-

prieskum

‫חקר‬

-

pád

‫נפילה‬

-

sila

‫כוח‬

-

vôňa

‫ניחוח‬

-

sloboda

‫חופש‬

-

strašidlo

‫רוח רפאים‬

-

polovica

‫חצי‬

-

výška

‫גובה‬

-

pomoc

‫עזרה‬

-

úkryt

‫מחבוא‬

-

vlasť

‫מולדת‬

-

čistota

‫היגיינה‬

-

myšlienka

‫רעיון‬

-

ilúzia

‫אשליה‬

-

predstavivosť

‫דמיון‬

-

inteligencia

‫אינטיליגנציה‬

-

pozvánka

‫הזמנה‬

-

spravodlivosť

‫צדק‬

-

svetlo

‫אור‬

-

pohľad

‫מראה‬

-

strata

‫אובדן‬

-

zväčšenie

‫הגדלה‬

-

chyba

‫טעות‬

-

vražda

‫רצח‬

-

národ

‫אומה‬

-

novinka

‫חידוש‬

-

možnosť

‫אפשרות‬

-

trpezlivosť

‫סבלנות‬

-

plánovanie

‫תכנון‬

-

problém

‫בעיה‬

-

ochrana

‫הגנה‬

-

odraz

‫השתקפות‬

-

republika

‫רפובליקה‬

-

riziko

‫סיכון‬

-

bezpečnosť

‫בטיחות‬

-

tajomstvo

‫סוד‬

-

pohlavie

‫מין‬

-

tieň

‫צל‬

-

veľkosť

‫גודל‬

-

solidarita

‫סולידריות‬

-

úspech

‫הצלחה‬

-

podpora

‫תמיכה‬

-

tradícia

‫מסורת‬

-

hmotnosť

‫משקל‬

-
administratíva
‫אדמיניסטרציה‬

-
reklama
‫פרסום‬

-
šípka
‫חץ‬

-
zákaz
‫איסור‬

-
kariéra
‫קריירה‬

-
centrum
‫מרכז‬

-
voľba
‫בחירה‬

-
spolupráca
‫שיתוף פעולה‬

-
farba
‫צבע‬

-
kontakt
‫מגע‬

-
nebezpečenstvo
‫סכנה‬

-
vyznanie lásky
‫הצהרת אהבה‬

-
chátranie
‫דרדור‬

-
definícia
‫הגדרה‬

-
rozdiel
‫הבדל‬

-
prekážka
‫קושי‬

-
smer
‫כיוון‬

-
objav
‫גילוי‬

-
neporiadok
‫הפרעה‬

-
diaľka
‫מרחק‬

-
vzdialenosť
‫מרחק‬

-
rozmanitosť
‫גיוון‬

-
snaha
‫מאמץ‬

-
prieskum
‫חקר‬

-
pád
‫נפילה‬

-
sila
‫כוח‬

-
vôňa
‫ניחוח‬

-
sloboda
‫חופש‬

-
strašidlo
‫רוח רפאים‬

-
polovica
‫חצי‬

-
výška
‫גובה‬

-
pomoc
‫עזרה‬

-
úkryt
‫מחבוא‬

-
vlasť
‫מולדת‬

-
čistota
‫היגיינה‬

-
myšlienka
‫רעיון‬

-
ilúzia
‫אשליה‬

-
predstavivosť
‫דמיון‬

-
inteligencia
‫אינטיליגנציה‬

-
pozvánka
‫הזמנה‬

-
spravodlivosť
‫צדק‬

-
svetlo
‫אור‬

-
pohľad
‫מראה‬

-
strata
‫אובדן‬

-
zväčšenie
‫הגדלה‬

-
chyba
‫טעות‬

-
vražda
‫רצח‬

-
národ
‫אומה‬

-
novinka
‫חידוש‬

-
možnosť
‫אפשרות‬

-
trpezlivosť
‫סבלנות‬

-
plánovanie
‫תכנון‬

-
problém
‫בעיה‬

-
ochrana
‫הגנה‬

-
odraz
‫השתקפות‬

-
republika
‫רפובליקה‬

-
riziko
‫סיכון‬

-
bezpečnosť
‫בטיחות‬

-
tajomstvo
‫סוד‬

-
pohlavie
‫מין‬

-
tieň
‫צל‬

-
veľkosť
‫גודל‬

-
solidarita
‫סולידריות‬

-
úspech
‫הצלחה‬

-
podpora
‫תמיכה‬

-
tradícia
‫מסורת‬

-
hmotnosť
‫משקל‬