बड़े जानवर     
Động vật lớn

-

cá sấu

घड़ियाल

-

hươu, nai

सींग

-

gấu

भालू

-

trâu

भैंस

-

lạc đà

ऊंट

-

con báo gêpa

चीता

-

bò cái

गाय

-

cá sấu

मगरमच्छ

-

khủng long

डायनासोर

-

con lừa

गधा

-

con rồng

ड्रैगन

-

con voi

हाथी

-

con hươu cao cổ

जिराफ़

-

khỉ độc gôrila

गोरिल्ला

-

hà mã

दरियाई घोड़ा

-

con ngựa

घोड़ा

-

chuột túi

कंगारू

-

con báo hoa mai

तेन्दुआ

-

sư tử

शेर

-

mèo rừng

लिंक्स

-

con quái vật

राक्षस

-

đà điểu

शुतुरमुर्ग

-

gấu trúc

रीछबिलाव

-

con lợn

सुअर

-

gấu Bắc cực

ध्रुवीय भालू

-

con báo sư tử

प्यूमा

-

con tê giác

गैंडा

-

con hươu đực

बारहसिंगा

-

con hổ

बाघ

-

con hải mã

वालरस

-

ngựa hoang

जंगली घोड़ा

-

ngựa vằn

ज़ेबरा

-
cá sấu
घड़ियाल

-
hươu, nai
सींग

-
khỉ đầu chó
बबून

-
gấu
भालू

-
trâu
भैंस

-
lạc đà
ऊंट

-
con báo gêpa
चीता

-
bò cái
गाय

-
cá sấu
मगरमच्छ

-
khủng long
डायनासोर

-
con lừa
गधा

-
con rồng
ड्रैगन

-
con voi
हाथी

-
con hươu cao cổ
जिराफ़

-
khỉ độc gôrila
गोरिल्ला

-
hà mã
दरियाई घोड़ा

-
con ngựa
घोड़ा

-
chuột túi
कंगारू

-
con báo hoa mai
तेन्दुआ

-
sư tử
शेर

-
lạc đà không bướu
लामा

-
mèo rừng
लिंक्स

-
con quái vật
राक्षस

-
nai sừng tấm Bắc Mỹ
मूस

-
đà điểu
शुतुरमुर्ग

-
gấu trúc
रीछबिलाव

-
con lợn
सुअर

-
gấu Bắc cực
ध्रुवीय भालू

-
con báo sư tử
प्यूमा

-
con tê giác
गैंडा

-
con hươu đực
बारहसिंगा

-
con hổ
बाघ

-
con hải mã
वालरस

-
ngựa hoang
जंगली घोड़ा

-
ngựa vằn
ज़ेबरा