यातायात     
交通

-

事故
shìgù

दुर्घटना

-

自行车
zìxíngchē

साइकिल

-

缆车
lǎnchē

केबलकार

-

汽车
qìchē

गाड़ी

-

旅居车
lǚjū chē

कारवां

-

塞满
sāi mǎn

जमाव

-

公路
gōnglù

महामार्ग

-

游轮
yóulún

क्रूज जहाज

-

曲线
qūxiàn

मोड़

-

死胡同
sǐhútòng

बंद गली

-

出发
chūfā

प्रस्थान

-

紧急刹车
jǐnjí shāchē

आपातकालीन ब्रेक

-

入口
rùkǒu

प्रवेश द्वार

-

自动扶梯
zìdòng fútī

चलती सीढ़ी

-

超重行李
chāozhòng xínglǐ

अतिरिक्त सामान

-

出口
chūkǒu

निकास

-

渡轮
dùlún

नौका

-

飞行
fēixíng

उड़ान

-

货运车
huò yùn chē

माल गाड़ी

-

汽油
qìyóu

गैस / पेट्रोल

-

手刹车
shǒu shāchē

हस्त ब्रेक

-

直升机
zhíshēngjī

हेलीकाप्टर

-

高速公路
gāosù gōnglù

राजमार्ग

-

船屋
chuánwū

हाउसबोट

-

女士自行车
nǚshì zìxíngchē

महिलाओं का साइकिल

-

左转弯
zuǒ zhuǎnwān

बायां मोड़

-

火车头
huǒchētóu

रेल इंजन

-

地图
dìtú

नक्शा

-

地铁
dìtiě

मेट्रो

-

摩托艇
mótuō tǐng

मोटरबोट

-

摩托车
mótuō chē

मोटरसाइकिल

-

摩托车头盔
mótuō chē tóukuī

मोटरसाइकिल हेलमेट

-

女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán

मोटरसाइकिल चलानेवाला

-

山地自行车
shāndì zìxíngchē

माउंटेन बाइक

-

关口
guānkǒu

दर्रा

-

禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū

आगे निकलना निषेध

-

禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān

धूम्रपान निषेध

-

单行道
dānxíng dào

एकतरफ़ा सड़क

-

停车计时器
tíngchē jìshí qì

पार्किंग मीटर

-

乘客
chéngkè

यात्री

-

喷气式客机
pēnqì shì kèjī

यात्री विमान

-

行人
xíngrén

पैदल यात्री

-

飞机
fēijī

विमान

-

坑洞
kēng dòng

सड़क का गड्ढा

-

螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī

प्रोपेलर विमान

-

铁路
tiělù

पटरी

-

铁路桥
tiělù qiáo

रेलवे पुल

-

坡道
pō dào

रैंप

-

优先行使
yōuxiān xíngshǐ

मार्ग अधिकार

-

道路
dàolù

सड़क

-

环行交通
huánxíng jiāotōng

यातायात परिपथ

-

座位排
zuòwèi pái

सीट की कतार

-

滑板车
huábǎn chē

स्कूटर

-

旅行指南
lǚxíng zhǐnán

दिशा निर्देश पट्ट

-

雪橇
xuěqiāo

स्लेज

-

雪地车
xuě dì chē

स्नो मोबाइल

-

限速
xiàn sù

गति सीमा

-

车站
chēzhàn

स्टेशन

-

轮船
lúnchuán

स्टीमर

-

车站
chēzhàn

स्टॉप

-

路牌
lùpái

सड़क संकेत

-

童车
tóngchē

बच्चे घुमक्कड़

-

地铁站
dìtiě zhàn

मेट्रो स्टेशन

-

出租车
chūzū chē

टैक्सी

-

车票
chēpiào

टिकट

-

轨道
guǐdào

पटरी

-

道岔
dàochà

पटरी बदलना

-

拖拉机
tuōlājī

ट्रेक्टर

-

交通
jiāotōng

यातायात

-

交通阻塞
jiāotōng zǔsè

यातायात जाम

-

红绿灯
hónglǜdēng

ट्रेफिक - लाइट

-

交通标志
jiāotōng biāozhì

यातायात संकेत

-

火车
huǒchē

रेलगाड़ी

-

火车旅行
huǒchē lǚxíng

ट्रेन की सवारी

-

运输
yùnshū

परिवहन

-

三轮车
sānlúnchē

ट्राइसिकल

-

卡车
kǎchē

ट्रक

-

双向行车
shuāngxiàng xíngchē

द्विमार्गी यातायात

-

方向盘
fāngxiàngpán

स्टियरिंग व्हील

-

飞艇
fēitǐng

ज़ेपलिन

-
事故
shìgù
दुर्घटना

-
道口杆
dàokǒu gān
अवरोध

-
自行车
zìxíngchē
साइकिल

-
小船
xiǎochuán
नाव

-
巴士
bāshì
बस

-
缆车
lǎnchē
केबलकार

-
汽车
qìchē
गाड़ी

-
旅居车
lǚjū chē
कारवां

-
马车
mǎchē
कोच

-
塞满
sāi mǎn
जमाव

-
公路
gōnglù
महामार्ग

-
游轮
yóulún
क्रूज जहाज

-
曲线
qūxiàn
मोड़

-
死胡同
sǐhútòng
बंद गली

-
出发
chūfā
प्रस्थान

-
紧急刹车
jǐnjí shāchē
आपातकालीन ब्रेक

-
入口
rùkǒu
प्रवेश द्वार

-
自动扶梯
zìdòng fútī
चलती सीढ़ी

-
超重行李
chāozhòng xínglǐ
अतिरिक्त सामान

-
出口
chūkǒu
निकास

-
渡轮
dùlún
नौका

-
消防车
xiāofángchē
दमकल

-
飞行
fēixíng
उड़ान

-
货运车
huò yùn chē
माल गाड़ी

-
汽油
qìyóu
गैस / पेट्रोल

-
手刹车
shǒu shāchē
हस्त ब्रेक

-
直升机
zhíshēngjī
हेलीकाप्टर

-
高速公路
gāosù gōnglù
राजमार्ग

-
船屋
chuánwū
हाउसबोट

-
女士自行车
nǚshì zìxíngchē
महिलाओं का साइकिल

-
左转弯
zuǒ zhuǎnwān
बायां मोड़

-
铁路道口
tiělù dàokǒu
समपार

-
火车头
huǒchētóu
रेल इंजन

-
地图
dìtú
नक्शा

-
地铁
dìtiě
मेट्रो

-
轻便摩托车
qīngbiànmótuōchē
मोपेड

-
摩托艇
mótuō tǐng
मोटरबोट

-
摩托车
mótuō chē
मोटरसाइकिल

-
摩托车头盔
mótuō chē tóukuī
मोटरसाइकिल हेलमेट

-
女摩托车驾驶员
nǚ mótuō chē jiàshǐ yuán
मोटरसाइकिल चलानेवाला

-
山地自行车
shāndì zìxíngchē
माउंटेन बाइक

-
关口
guānkǒu
दर्रा

-
禁止超车区
jìnzhǐ chāochē qū
आगे निकलना निषेध

-
禁止吸烟
jìnzhǐ xīyān
धूम्रपान निषेध

-
单行道
dānxíng dào
एकतरफ़ा सड़क

-
停车计时器
tíngchē jìshí qì
पार्किंग मीटर

-
乘客
chéngkè
यात्री

-
喷气式客机
pēnqì shì kèjī
यात्री विमान

-
行人
xíngrén
पैदल यात्री

-
飞机
fēijī
विमान

-
坑洞
kēng dòng
सड़क का गड्ढा

-
螺旋桨飞机
luóxuánjiǎng fēijī
प्रोपेलर विमान

-
铁路
tiělù
पटरी

-
铁路桥
tiělù qiáo
रेलवे पुल

-
坡道
pō dào
रैंप

-
优先行使
yōuxiān xíngshǐ
मार्ग अधिकार

-
道路
dàolù
सड़क

-
环行交通
huánxíng jiāotōng
यातायात परिपथ

-
座位排
zuòwèi pái
सीट की कतार

-
滑板车
huábǎn chē
स्कूटर

-
电动踏板摩托车
diàndòng tàbǎn mótuō chē
स्कूटर

-
旅行指南
lǚxíng zhǐnán
दिशा निर्देश पट्ट

-
雪橇
xuěqiāo
स्लेज

-
雪地车
xuě dì chē
स्नो मोबाइल

-
速度
sùdù
गति

-
限速
xiàn sù
गति सीमा

-
车站
chēzhàn
स्टेशन

-
轮船
lúnchuán
स्टीमर

-
车站
chēzhàn
स्टॉप

-
路牌
lùpái
सड़क संकेत

-
童车
tóngchē
बच्चे घुमक्कड़

-
地铁站
dìtiě zhàn
मेट्रो स्टेशन

-
出租车
chūzū chē
टैक्सी

-
车票
chēpiào
टिकट

-
行车时间表
xíngchē shíjiān biǎo
समय सारिणी

-
轨道
guǐdào
पटरी

-
道岔
dàochà
पटरी बदलना

-
拖拉机
tuōlājī
ट्रेक्टर

-
交通
jiāotōng
यातायात

-
交通阻塞
jiāotōng zǔsè
यातायात जाम

-
红绿灯
hónglǜdēng
ट्रेफिक - लाइट

-
交通标志
jiāotōng biāozhì
यातायात संकेत

-
火车
huǒchē
रेलगाड़ी

-
火车旅行
huǒchē lǚxíng
ट्रेन की सवारी

-
有轨电车
yǒu guǐ diànchē
ट्राम

-
运输
yùnshū
परिवहन

-
三轮车
sānlúnchē
ट्राइसिकल

-
卡车
kǎchē
ट्रक

-
双向行车
shuāngxiàng xíngchē
द्विमार्गी यातायात

-
地下通道
dìxià tōngdào
सुरंग

-
方向盘
fāngxiàngpán
स्टियरिंग व्हील

-
飞艇
fēitǐng
ज़ेपलिन