Tehnika     
เทคโนโลยี

-

รีโมท
ree-môt

daljinski upravljač

-
ปั๊มลม
bhám′-lom′
zračna pumpa

-
ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
fotografija iz zraka

-
ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
kuglični ležaj

-
ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
baterija

-
โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
lanac bicikla

-
สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
kabel

-
ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
kolut kabla

-
กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
fotoaparat

-
เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
kazeta

-
เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
punjač

-
ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
kokpit

-
ล้อเฟือง
láw-feuang
zupčanik

-
กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
lokot s brojčanom kombinacijom

-
คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
računalo

-
เครน
krayn
dizalica

-
เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
stolno računalo

-
แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
naftna platforma

-
ไดรฟ์
dai′-rá′
pogonski uređaj

-
ดีวีดี
dee-wee-dee
DVD

-
มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
električni motor

-
พลังงาน
pá′-lang′-ngan
energija

-
รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
bager

-
เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
faks

-
กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
filmska kamera

-
แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
disketa

-
แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
zaštitne naočale

-
ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
tvrdi disk

-
จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
joystick

-
ปุ่ม
bhòom′
tipka

-
การลงจอด
gan-long′-jàwt
slijetanje

-
โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
prijenosno računalo

-
เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
kosilica

-
เลนส์
layn
objektiv

-
เครื่องจักร
krêuang-jàk′
stroj

-
ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
brodski propeler

-
เหมือง
měuang
rudnik

-
ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
višestruka utičnica

-
เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
pisač

-
โปรแกรม
bhroh-græm
program

-
ใบพัด
bai′-pát′
propeler

-
เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
crpka

-
เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
gramofon

-
รีโมท
ree-môt
daljinski upravljač

-
หุ่นยนต์
hòon′-yon′
robot

-
จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
satelitska antena

-
จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
šivaći stroj

-
ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
dijapozitiv

-
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
solarna tehnologija

-
กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
svemirski šatl

-
รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
parni valjak

-
ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
ovjes

-
สวิทช์
sà′-wít′
prekidač

-
เทปวัด
tâyp-wát′
metar

-
เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
tehnika

-
โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
telefon

-
เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
teleobjektiv

-
กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
teleskop

-
แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
USB prikljucak

-
วาล์ว
waw
ventil

-
กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
video-kamera

-
แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
napon

-
กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
vodenica

-
กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
turbina na vjetar

-
โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
vjetrenjača