Agama     
Tôn Giáo

-

lễ Phục sinh +

paskah

-

quả trứng Phục sinh +

telur paskah

-

thiên thần +

malaikat

-

chuông +

bel

-

kinh thánh +

alkitab

-

giám mục +

uskup

-

phước lành +

berkat

-

Phật giáo +

budhisme

-

Cơ-đốc giáo +

kekristenan

-

món quà Giáng sinh +

hadiah natal

-

cây Giáng sinh +

pohon natal

-

nhà thờ +

gereja

-

quan tài +

peti mati

-

tạo vật +

penciptaan

-

cây thánh giá +

patung salib yesus

-

ma quỷ +

iblis

-

chúa trời +

dewa

-

Ấn Độ giáo +

hinduisme

-

Hồi giáo +

islam

-

đạo Do thái +

yudaisme

-

thiền +

meditasi

-

xác ướp +

mumi

-

người theo đạo Hồi +

muslim

-

Đức Giáo hoàng +

paus

-

kinh cầu nguyện +

shalat

-

linh mục +

pendeta

-

tôn giáo +

agama

-

cầu nguyện +

pelayanan

-

giáo đường Do Thái +

sinagoga

-

đền thờ +

candi

-

ngôi mộ +

makam

-
lễ Phục sinh
paskah

-
quả trứng Phục sinh
telur paskah

-
thiên thần
malaikat

-
chuông
bel

-
kinh thánh
alkitab

-
giám mục
uskup

-
phước lành
berkat

-
Phật giáo
budhisme

-
Cơ-đốc giáo
kekristenan

-
món quà Giáng sinh
hadiah natal

-
cây Giáng sinh
pohon natal

-
nhà thờ
gereja

-
quan tài
peti mati

-
tạo vật
penciptaan

-
cây thánh giá
patung salib yesus

-
ma quỷ
iblis

-
chúa trời
dewa

-
Ấn Độ giáo
hinduisme

-
Hồi giáo
islam

-
đạo Do thái
yudaisme

-
thiền
meditasi

-
xác ướp
mumi

-
người theo đạo Hồi
muslim

-
Đức Giáo hoàng
paus

-
kinh cầu nguyện
shalat

-
linh mục
pendeta

-
tôn giáo
agama

-
cầu nguyện
pelayanan

-
giáo đường Do Thái
sinagoga

-
đền thờ
candi

-
ngôi mộ
makam