Musik     
Âm nhạc

-

đàn ăccoc +

akordeon

-

đàn balalaika +

balalaika

-

ban nhạc +

band

-

đàn banjô +

gitar banjo

-

kèn clarinet +

klarinet

-

buổi hòa nhạc +

konser

-

cái trống +

gendang

-

bộ trống +

drum

-

bộ trống +

suling

-

đại dương cầm +

grand piano

-

đàn guitar +

gitar

-

hội trường +

aula

-

bàn phím +

keyboard

-

kèn acmônica +

harmonika

-

âm nhạc +

musik

-

giá để bản nhạc +

penyangga teks musik

-

nốt nhạc +

not

-

đàn oóc-gan +

organ

-

đàn piano +

piano

-

kèn xắc xô phôn +

saksofon

-

ca sĩ +

penyanyi

-

dây đàn +

senar

-

kèn trompet +

terompet

-

nghệ sĩ thổi kèn trompet +

pemain terompet

-

đàn viôlông +

biola

-

hộp đàn viôlông +

tas biola

-

mộc cầm +

xilofon

-
đàn ăccoc
akordeon

-
đàn balalaika
balalaika

-
ban nhạc
band

-
đàn banjô
gitar banjo

-
kèn clarinet
klarinet

-
buổi hòa nhạc
konser

-
cái trống
gendang

-
bộ trống
drum

-
bộ trống
suling

-
đại dương cầm
grand piano

-
đàn guitar
gitar

-
hội trường
aula

-
bàn phím
keyboard

-
kèn acmônica
harmonika

-
âm nhạc
musik

-
giá để bản nhạc
penyangga teks musik

-
nốt nhạc
not

-
đàn oóc-gan
organ

-
đàn piano
piano

-
kèn xắc xô phôn
saksofon

-
ca sĩ
penyanyi

-
dây đàn
senar

-
kèn trompet
terompet

-
nghệ sĩ thổi kèn trompet
pemain terompet

-
đàn viôlông
biola

-
hộp đàn viôlông
tas biola

-
mộc cầm
xilofon