Religione     
ศาสนา

-

เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
+

la Pasqua

-

ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
+

l'uovo di Pasqua

-

นางฟ้า
nang-fá
+

l'angelo

-

ระฆัง
rá′-kang′
+

la campana

-

พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
+

la bibbia

-

บิชอป
bì′-châwp
+

il vescovo

-

การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
+

la benedizione

-

พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
+

il Buddismo

-

ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
+

il Cristianesimo

-

ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
+

il regalo di Natale

-

ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
+

l'albero di Natale

-

โบสถ์
bòt
+

la chiesa

-

โลงศพ
long-sòp′
+

la bara

-

การสร้าง
gan-sâng
+

la creazione

-

ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
+

il crocifisso

-

ภูต
pôot
+

il diavolo

-

พระเจ้า
prá′-jâo′
+

il dio

-

ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
+

l'Induismo

-

ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
+

l'Islam

-

ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
+

l'Ebraismo

-

การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
+

la meditazione

-

มัมมี่
mam′-mêe
+

la mummia

-

ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
+

il musulmano

-

สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
+

il papa

-

การภาวนา
gan-pao-na
+

la preghiera

-

นักบวช
nák′-bùat
+

il sacerdote

-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
+

la religione

-

การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
+

il servizio religioso

-

สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
+

la sinagoga

-

วัด
wát′
+

il tempio

-

สุสาน
sòo′-sǎn
+

la tomba

-
เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
la Pasqua

-
ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
l'uovo di Pasqua

-
นางฟ้า
nang-fá
l'angelo

-
ระฆัง
rá′-kang′
la campana

-
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
la bibbia

-
บิชอป
bì′-châwp
il vescovo

-
การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
la benedizione

-
พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
il Buddismo

-
ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
il Cristianesimo

-
ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
il regalo di Natale

-
ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
l'albero di Natale

-
โบสถ์
bòt
la chiesa

-
โลงศพ
long-sòp′
la bara

-
การสร้าง
gan-sâng
la creazione

-
ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
il crocifisso

-
ภูต
pôot
il diavolo

-
พระเจ้า
prá′-jâo′
il dio

-
ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
l'Induismo

-
ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
l'Islam

-
ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
l'Ebraismo

-
การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
la meditazione

-
มัมมี่
mam′-mêe
la mummia

-
ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
il musulmano

-
สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
il papa

-
การภาวนา
gan-pao-na
la preghiera

-
นักบวช
nák′-bùat
il sacerdote

-
ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
la religione

-
การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
il servizio religioso

-
สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
la sinagoga

-
วัด
wát′
il tempio

-
สุสาน
sòo′-sǎn
la tomba