Auto     
รถ

-

ที่กรองอากาศ
têek-rawng-a-gàt
+

il filtro dell'aria

-

ชำรุดเสียหาย
cham′-róot′-sǐa-hǎi
+

il guasto

-

รถบ้าน
rót′-bân
+

il camper

-

แบตเตอรี่รถยนต์
bæ̀t-dhur̶-rêe-rót′-yon′
+

la batteria

-

ที่นั่งสำหรับเด็ก
têe-nâng′-sǎm′-ràp′-dèk′
+

il seggiolino per bambini

-

ความเสียหาย
kwam-sǐa-hǎi
+

il danno

-

ดีเซล
dee-sayn
+

il diesel

-

ท่อไอเสีย
tâw-ai′-sǐa
+

il tubo di scappamento

-

ยางแบน
yang-bæn
+

la gomma a terra

-

ปั้มน้ำมัน
bhâm′-nám′-man′
+

il benzinaio

-

ไฟหน้า
fai′-nâ
+

il faro

-

กระโปรงหน้ารถ
grà′-bhrong-nâ-rót′
+

il cofano

-

แม่แรง
mæ̂-ræng
+

il cricco

-

ถังน้ำมันสำรอง
tǎng′-nám-man′-sǎm′-rawng
+

la tanica

-

ที่เก็บของเก่า
têe-gèp′-kǎwng-gào′
+

lo sfasciacarrozze

-

ท้ายรถ
tái-rót′
+

la coda

-

ไฟท้าย
fai′-tái
+

il fanalino di coda

-

กระจกข้าง
grà′-jòk′-kâng
+

lo specchietto retrovisore

-

การขับขี่
gan-kàp′-kèe
+

la guida

-

ขอบล้อ
kàwp-láw
+

il cerchio

-

หัวเทียน
hǔa-tian
+

la candela

-

เครื่องวัดวามเร็ว
krêuang-wát′-wam-ra̲y̲o′
+

il tachimetro

-

ใบสั่ง
bai′-sàng′
+

la multa

-

ยางรถ
yang-rót′
+

lo pneumatico

-

บริการรถลาก
bàw′-rí′-gan-rót′-lâk
+

il carro attrezzi

-

รถโบราณ
rót′-boh-ran
+

l'auto d'epoca

-

ล้อ
láw
+

la ruota

-
ที่กรองอากาศ
têek-rawng-a-gàt
il filtro dell'aria

-
ชำรุดเสียหาย
cham′-róot′-sǐa-hǎi
il guasto

-
รถบ้าน
rót′-bân
il camper

-
แบตเตอรี่รถยนต์
bæ̀t-dhur̶-rêe-rót′-yon′
la batteria

-
ที่นั่งสำหรับเด็ก
têe-nâng′-sǎm′-ràp′-dèk′
il seggiolino per bambini

-
ความเสียหาย
kwam-sǐa-hǎi
il danno

-
ดีเซล
dee-sayn
il diesel

-
ท่อไอเสีย
tâw-ai′-sǐa
il tubo di scappamento

-
ยางแบน
yang-bæn
la gomma a terra

-
ปั้มน้ำมัน
bhâm′-nám′-man′
il benzinaio

-
ไฟหน้า
fai′-nâ
il faro

-
กระโปรงหน้ารถ
grà′-bhrong-nâ-rót′
il cofano

-
แม่แรง
mæ̂-ræng
il cricco

-
ถังน้ำมันสำรอง
tǎng′-nám-man′-sǎm′-rawng
la tanica

-
ที่เก็บของเก่า
têe-gèp′-kǎwng-gào′
lo sfasciacarrozze

-
ท้ายรถ
tái-rót′
la coda

-
ไฟท้าย
fai′-tái
il fanalino di coda

-
กระจกข้าง
grà′-jòk′-kâng
lo specchietto retrovisore

-
การขับขี่
gan-kàp′-kèe
la guida

-
ขอบล้อ
kàwp-láw
il cerchio

-
หัวเทียน
hǔa-tian
la candela

-
เครื่องวัดวามเร็ว
krêuang-wát′-wam-ra̲y̲o′
il tachimetro

-
ใบสั่ง
bai′-sàng′
la multa

-
ยางรถ
yang-rót′
lo pneumatico

-
บริการรถลาก
bàw′-rí′-gan-rót′-lâk
il carro attrezzi

-
รถโบราณ
rót′-boh-ran
l'auto d'epoca

-
ล้อ
láw
la ruota