Arte     
ศิลปะ

-

เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
+

l'applauso

-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
+

l'arte

-

การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
+

l'inchino

-

แปรง
bhræng
+

il pennello

-

สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
+

il libro da colorare

-

นักเต้น
nák′-dhên′
+

la ballerina

-

การวาดภาพ
gan-wât-pâp
+

il disegno

-

แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
+

la galleria d'arte

-

หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
+

la vetrata

-

กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
+

il graffito

-

หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
+

l'artigianato

-

งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
+

il mosaico

-

จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
+

l'affresco

-

พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
+

il museo

-

การแสดง
gan-sà′-dæng
+

l'esecuzione

-

ภาพ
pâp
+

il quadro

-

บทกวี
bòt′-gà′-wee
+

la poesia

-

ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
+

la scultura

-

เพลง
playng
+

l'inno

-

อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
+

la statua

-

สีน้ำ
sěe-nám
+

l'acquerello

-
เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
l'applauso

-
ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
l'arte

-
การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
l'inchino

-
แปรง
bhræng
il pennello

-
สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
il libro da colorare

-
นักเต้น
nák′-dhên′
la ballerina

-
การวาดภาพ
gan-wât-pâp
il disegno

-
แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
la galleria d'arte

-
หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
la vetrata

-
กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
il graffito

-
หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
l'artigianato

-
งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
il mosaico

-
จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
l'affresco

-
พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
il museo

-
การแสดง
gan-sà′-dæng
l'esecuzione

-
ภาพ
pâp
il quadro

-
บทกวี
bòt′-gà′-wee
la poesia

-
ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
la scultura

-
เพลง
playng
l'inno

-
อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
la statua

-
สีน้ำ
sěe-nám
l'acquerello