Tempo     
สภาพอากาศ

-

เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
+

il barometro

-

เมฆ
mâyk
+

la nuvola

-

ความเย็น
kwam-yen′
+

il freddo

-

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
+

la mezzaluna

-

ความมืด
kwam-mêut
+

il buio

-

ภัยแล้ง
pai′-lǽng
+

la siccità

-

แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
+

la terra

-

หมอก
màwk
+

la nebbia

-

น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
+

il gelo

-

การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
+

il ghiaccio

-

ความร้อน
kwam-ráwn
+

il calore

-

พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
+

l'uragano

-

น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
+

il ghiacciolo

-

ฟ้าผ่า
fá-pà
+

il fulmine

-

อุกาบาต
òo′-ga-bàt
+

la meteora

-

ดวงจันทร์
duang-jan′
+

la luna

-

รุ้ง
róong′
+

l'arcobaleno

-

หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
+

la goccia di pioggia

-

หิมะ
hì′-má′
+

la neve

-

เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
+

il fiocco di neve

-

ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
+

il pupazzo di neve

-

ดาว
dao
+

la stella

-

ฟ้าร้อง
fá-ráwng
+

la tempesta

-

น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
+

la mareggiata

-

พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
+

il sole

-

แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
+

il raggio di sole

-

พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
+

il tramonto

-

เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
+

il termometro

-

พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
+

il temporale

-

พลบค่ำ
plóp′-kâm′
+

il crepuscolo

-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
+

il meteo

-

สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
+

il bagnato

-

ลม
lom′
+

il vento

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
il barometro

-
เมฆ
mâyk
la nuvola

-
ความเย็น
kwam-yen′
il freddo

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
la mezzaluna

-
ความมืด
kwam-mêut
il buio

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
la siccità

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
la terra

-
หมอก
màwk
la nebbia

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
il gelo

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
il ghiaccio

-
ความร้อน
kwam-ráwn
il calore

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
l'uragano

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
il ghiacciolo

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
il fulmine

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
la meteora

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
la luna

-
รุ้ง
róong′
l'arcobaleno

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
la goccia di pioggia

-
หิมะ
hì′-má′
la neve

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
il fiocco di neve

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
il pupazzo di neve

-
ดาว
dao
la stella

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
la tempesta

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
la mareggiata

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
il sole

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
il raggio di sole

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
il tramonto

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
il termometro

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
il temporale

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
il crepuscolo

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
il meteo

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
il bagnato

-
ลม
lom′
il vento