Musica     
เพลง

-

หีบเพลง
hèep-playng
+

la fisarmonica

-

กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
+

la balalaika

-

วงดนตรี
wong′-don′-dhree
+

la banda

-

แบนโจ
bæn-joh
+

il banjo

-

คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
+

il clarinetto

-

คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
+

il concerto

-

กลอง
glawng
+

il tamburo

-

กลอง
glawng
+

la batteria

-

ขลุ่ย
klùy′
+

il flauto

-

แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
+

il pianoforte a coda

-

กีต้าร์
gee-dhâ
+

la chitarra

-

หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
+

la sala

-

คีย์บอร์ด
kee-bàwd
+

la tastiera

-

หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
+

l'armonica a bocca

-

เพลง
playng
+

la musica

-

ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
+

il leggio

-

ตัวโน้ต
dhua-nót
+

la nota

-

ออร์แกน
aw-gæn
+

l'organo

-

เปียโน
bhia-noh
+

il pianoforte

-

แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
+

il sassofono

-

นักร้อง
nák′-ráwng
+

il cantante

-

เครื่องสาย
krêuang-sǎi
+

la corda

-

ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
+

la tromba

-

ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
+

il trombettista

-

ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
+

il violino

-

กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
+

la custodia del violino

-

ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
+

lo xilofono

-
หีบเพลง
hèep-playng
la fisarmonica

-
กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
la balalaika

-
วงดนตรี
wong′-don′-dhree
la banda

-
แบนโจ
bæn-joh
il banjo

-
คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
il clarinetto

-
คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
il concerto

-
กลอง
glawng
il tamburo

-
กลอง
glawng
la batteria

-
ขลุ่ย
klùy′
il flauto

-
แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
il pianoforte a coda

-
กีต้าร์
gee-dhâ
la chitarra

-
หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
la sala

-
คีย์บอร์ด
kee-bàwd
la tastiera

-
หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
l'armonica a bocca

-
เพลง
playng
la musica

-
ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
il leggio

-
ตัวโน้ต
dhua-nót
la nota

-
ออร์แกน
aw-gæn
l'organo

-
เปียโน
bhia-noh
il pianoforte

-
แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
il sassofono

-
นักร้อง
nák′-ráwng
il cantante

-
เครื่องสาย
krêuang-sǎi
la corda

-
ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
la tromba

-
ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
il trombettista

-
ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
il violino

-
กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
la custodia del violino

-
ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
lo xilofono